Artykuł redakcyjny. Cancer: the revolution has begun, Lancet 2010;376:1117 Październikowy kongres Europejskiego Towarzystwa Onkologii w Mediolanie zainspirował redakcję The Lancet do zadedykowania jednego z wydań czasopisma postępom w dziedzinie diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozwój onkologii przebiega dwutorowo, drogą ewolucji i rewolucji. Przykładem tej pierwszej jest badanie TROPIC, w którym stosując kabazytaksel uzyskano 2-4-miesięczne wydłużenie przeżycia w przerzutowym, opornym na farmakologiczną kastrację raku prostaty. Innym przejawem stopniowego postępu jest uzyskanie dowodów na skuteczność przeciwciała monoklonalnego rituksymabu (dodanego do standardowej terapii przewlekłej białaczki limfocytarnej) jako leku wydłużającego przeżycie bez progresji choroby. Rewolucji w onkologii upatruje się w personalizacji leczenia opartej na wynikach testów genetycznych. Przykładem indywidualnego podejścia do terapii jest podawanie trastuzumabu w raku piersi wyłącznie...