Szanowni Koledzy Oropedzi i Traumatlodzy, Na stronie PTOiTr dostępna jest międzynarodowa ankieta na temat oceny gojenia złamań. Ankieta skierowana jest do lekarzy, podejmujących decyzje o stanie postępu procesu gojenia się złamania kości i leczeniu złamań. link do ankiety - Ankieta oceny gojenia się złamań http://www.mini-ankiety.pl/Survey/Take/30 Aktywna jest ...