poszukuję doświadczonego torakochirurga dziecięcego z zacięciem naczyniowym w celu kwalifikacji do ew. leczenia operacyjnego. Wniosek z badania MRI z dnia 03.12.2015r: masywny nerwiak splotowaty śródpiersia górnego/otworu górnego kl. piersiowej po str. l...