Czy lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii może wykonywać małe zabiegi c...