Wstępny program sympozjum: I ... 9.00−10.45 Zabieg implantacji portu dożylnego II ... 11.00−12.45 Powikłania związane ze stosowaniem portów dożylnych III ... 13...