Czasem takie coś się zdarzy... Średnio się wtedy siedzi, można stać albo leżeć. Ale mam pytanie z innej beczki: a mianowicie czy jakiekolwiek postępowanie zachowawcze (bezzabiegowe) może skrócić czas ...