Mam młodą pacjentkę (lat 37) z rozsianym rakiem piersi leczoną pierwotnie (2007) typowo operacyjnie potem uzupełniającą chemioterapią i radioterapią. W następnej kolejności tamoxifenem. Od lata 2009 rozsiew do kości w obrazie licznych bolesnych litycznych przerzutów wymagających pilnego napromieniania w skojarzeniu steriodeoterapii 16mg x 3. Próbowano wstępnie wspierać leczenie Zoladexem bez efektu następnie podano tylko jeden cykl .... Leczenie przerwano z powodu powikłań po leczeniu stomatologicznym z przewlekającą się infekcją - osteomyelitis żuchwy. I z tego powodu bez bisfosfonatów. Od dwóch miesięcy praktycznie bez leczenia onkologicznego, na antybiotykach ostatnio ... 300mg x 4 na stałe. I... Medrolu w tej samej wysokiej dawce. Chora dodatkowo jest na wysokich dawkach Fentanylu 150 ug/h Ibuprofenu i paracetamolu (ze względu na bóle kostne) oraz neurontyny 300mg x 3 z powodu neuropatii. Klinicznie pacjentka w niezłym stanie ogólnym skala WHO 1, ale  z nadwagą i typowym obajwem księżycowej twarzy. Obecnie nie gorączkuje, wg chrurgów szczękowych, którzy w grudniu dokonali dekortykacji żuchwy nie w pełni zagojona rana.Planuję zmianę strategi...