Pacjentka od kilku tygodni w samokontroli rano RR do 160/100, nie codziennie ale 2-3 razy w tyg, pózniej w ciągu dnia i wieczorem RR w 120/80, 130/80.Podczas kontroli w gabinecie 120/80. W wywiadzie Przewlekła niewyd serca NYHA III Migotanie przedsionków napadowe Tętniak aorty wstępującej POCHP.Przewlekła niewyd oddechowa Uchyłki okręż...