Pacjent po epizodzie krwawienia z żylaków przełyku (zaopaskowano)- normalnie wybrać można ... lub ..., czyli nieselektywne B-blokery. Co zrobić w przypadku astmy oskrzelowej? Czy jeśli jej objawy były do tej pory dobrze kontrolowane przy stosow...