Jak mają się do siebie dawki: ramiprilu, chinaprylu (...), trandolaprilu (...), amlodypiny, lerkanidypiny, doksazosyny, metyldopy jeśli chod...