Proszę o poradę w sprawie leczenia cukrzycy posterydowej u mojej 55-letniej pacjentki z czerniakiem skóry , meta do wątroby ( transaminazy obecnie około 3-cyfrowe , GGTP ok. 500 , po 12 kursie chemioterapii ) i kości miednicy . Pacjentka prowadzona ambulatoryjnie , w bardzo dobrym stanie ogólnym , pozio...