Czemu derma ma wieczny deficyt miejsc ? Czy istnieje...