Czy dysponują Koledzy danymi dotyczącymi nowych zachorowań na c...