Dostałam polecenie wysłania karty konsultacyjnej dla niemowlęcia z wielowadziem, u którego nie możemy dojść co mu jest, ale niestety nigdzie na stronie CZ...