Proszę o radę, gdzie w Polsce można wykonać odpłatnie badanie mutacji w genie PABP 1. Dzwoniłam do Por. Neurogenetyki w SU Krakowie, oraz w Warszawie na Banacha, ale tam nie wykonują. Ojciec mojej bratowej ...