Drogie Koleżanki i Koledzy, Prowadząc zajęcia ze studentami oraz w związku z wypowiedziami na "k24" otrzymuje zapytania dotyczące wyboru specjalizacji onkologicznych. Pytania są standardowe i bardzo racjonalne. Wychodząc Państwu na przeciw proponuję jednodniowe spotkanie w Centrum Onkologii - Instytucie poświęcone poznaniu "czym jest współczesna onkologia". Pokażemy na czym polega praca onkologa i radioterapeuty, na czym polega współpraca z radiologiem / fizykiem medycznym / chirurgiem. Na czym polega leczenie skojarzone. Pokażemy też, że nie jesteśmy "smutną dyscypliną", że leczenie paliatywne jest też potrzebne, a onkolog to nie "specjalista od kropló...