Pacjent trafił do nas z powodu lewostronnej odmy opłucnowej z przeciekiem powietrza. Rozedma pęcherzowa płuc.Zoperowany, poszedł do domu.Moja uwagę przykuło leczenie pacjenta. Chory szczupły, budowy prawidłowej, w wywiadzie zgłaszał nadciśnienie i cukrzycę typu drugiego. RR 140/90, HR 75/min.- przy przyjęciu.( po kilku dniach leżenia ciśnienie niższe)Oto zestaw leków: Gliklada 1x1 tabl(30 mg?) ... 2xdz (po 1,5mg) ... 2xdz (2x40 mg) ... 1xdz ... 1xdz (20 mg) ... 1xdz (300mg) ... 1x dz (5mg) ... 1xdz Magnez 1xdz CarduraX...