Dzień dobry, bardzo bliska rodzina, pytanie dotyczy opisu HP po 1 TURBT małego guza < 3 cm. pęcherza "Carcinoma urotheliale papillare G-2 ( high-grade) vesicae urinariae cum microinvasione stromatis focali. Nowotwór nacieka zupełnie pojedynczymi komórkami lużną tkankę zrębową podnabłonkową". Traktować jako T1G2? TAG2? Rak nienaciekający ( N-MIBCa)?. TK kontrast wielofazowe przed zabiegiem wn: W ścianie...