Próba usystematyzowania terminologii dotyczącej portów dożylnych

Ustalenia przyjęte podczas VI Sympozjum Port dożylny – implantacja, pielęgnacja, powikłania; nadzór merytoryczny nad dyskusją: Katarzyna Kłosińska – Sekretarz Rady Języka Polskiego.

Port
Port to nazwa zapożyczona, ale semantyczna, oznacza miejsce wejścia. W tym znaczeniu nazwa omawianego urządzenia medycznego nie budzi żadnych kontrowersji i jest w pełni akceptowalna. Ponieważ jednak jest to także określenie portu do dostępu bezigłowego, samo określenie port będzie zbyt mało precyzyjne.

Port żylny czy dożylny
Chcemy określić urządzeni...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.