Próba usystematyzowania terminologii dotyczącej portów dożylnych

Porty są coraz częściej stosowane u pacjentów wymagających stałego dostępu dożylnego i znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w leczeniu onkologicznym.
Same urządzenia, jak i procedury związane z ich stosowaniem są określane w niejednorodny sposób, co czasami może prowadzić do nieporozumień i znacząco utrudnia dotarcie do publikacji. Dlatego podczas ostatniego sympozjum „Port dożylny – implantacja, pielęgnacja, powikłania”, którego uczestnikami byli lekarze zajmujący się w swojej codziennej praktyce portami, pod merytorycznym nadzorem Sekretarza Rady Języka Polskiego, podjęta została próba usystematyzowania stosowanej terminologii. Wyniki tej dyskusji prezentujemy w poniższej pracy.

SŁOWA KLUCZOWE:
dostęp naczyniowy, port dożylny, implantacja, wszczepienie, założenie igły, usunięcie igły, płukanie portu, korek heparynowy, terminologia


Uczestnicy dyskusji podczas VI Sympozjum Port dożylny – implantacja, pielęgnacja, powikłania, Lublin, 28 września 2013r.:
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.