Porównanie wypełnienia portu podczas zabiegu implanatcji heparyną i cytrynianem

Podczas zabiegu implantacji portu dożylnego, jedną z kończących procedurę czynności jest kontrola prawidłowego działania układu. Podczas tej czynności aspiruje się krew oraz przepłukuje układ środkiem o działaniu przeciwzakrzepowym, pozostawiając ten roztwór wewnątrz cewnika do jego pierwszego użycia [1,2,3,4]. Zwykle w tym celu podawano do portu korek heparynowy przygotowany poprzez rozcieńczenie 1 ml heparyny (Heparinum WZF, Polfa Warszawa) w 10 ml soli fizjologicznej, uzyskując stężenie 500j./ml. Wiele prac w ostatnich latach sugerowało zasadność stosowania w celu płukania cewnika roztworów o niższym stężeniu hepar...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.