2 Izolowana inwazyjna aspergilloza skórna – opis przypadku

Izolowana postać skórna aspergilozy występuje rzadko, to jedynie mniej niż 5% wszystkich zakażeń grzybami z gatunku Aspergillus, 50-60% to infekcje płucne, ok. 20% stanowią zakażenia rozsiane. Najczęściej aspergiloza dotyczy chorych z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu neutropenii, biorców przeszczepów leczonych lekami immunosupresyjnymi, chorych na AIDS czy pacjentów z ciężkimi oparzeniami. Opisany tu przypadek to przypadek 61-letniej chorej, w trakcie wieloletniego leczenia skojarzonego raka piersi, u której aspergiloza wystąpiła wyłącznie jako zakażenie skóry i tkanki podskórnej w ranie po usunięciu portu naczyniowego.

Opis przypadku

61-letnia kobieta z obustronnym rakiem piersi, po obustronnej mastektomii, leczona chemioterapią (adriamycyna i cyklofosfamid – 4 miesiące, 5-fluorouracyl + metotreksat + cyklofosfamid – 4 miesiące) – bez leukopenii w trakcie leczenia; radioterapią Co-60 z powodu mnogich przerzutów do ww. chłonnych dołu pachowego prawego (5000 cGy/s - nadobojczyk pr., 2000cGy/s ...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.