Dla kogo port dożylny z dostępu przez żyłę udową – opis przypadku

Porty dożylne stanowią trwały i dogodny dostęp do dużych naczyń żylnych, dedykowany szczególnie dla chorych na nowotwory złośliwe, poddawanych chemioterapii. Do wszczepienia portu można wykorzystać dostęp żyły głównej górnej przez jedną z żył podobojczykowych, szyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych (rzadko wykorzystywany z powodu trudności technicznych przy wprowadzaniu kaniuli do naczynia), żyłę ramienno-głowową lub dostęp do żyły głównej dolnej przez jedną z żył udowych lub bezpośrednio z dostępu przezlędźwiowego. W większości przypadków u dorosłych jako dostęp „z wyboru” wykorzystuje się dostęp do żyły głównej górnej przez żyłę szyjną wewnętrzną prawą, ponieważ wiąże się on z najniższym ryzykiem powikłań zakrzepowych i infekcyjnych. Jednak w szczególnych przypadkach kaniulacja żył górnej połowy ciała jest znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa. Poniżej opisano dwa przypadki chorych, u których jedyną możliwością implantacji portu było wykorzystanie dostępu przez żyłę udową.
Opis przypadku
61-letnia chora z rakiem piersi lewej: carcinoma ductale invasivum G2, ER 0, PGR 0, HER2 2+, po chemioterapii n...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.