Zaawansowany rak nerkowokomórkowy z pośrednim rokowaniem – opis przypadku

Wstęp

Nowotwory złośliwe nerki stanowią ok. 3% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. Rak nerkowokomórkowy (RCC) wywodzący się z komórek kory nerkowej jest najczęściej występującym nowotworem nerki (ok. 80% wszystkich złośliwych guzów nowotworowych nerki) – głównie z komponentą jasnokomórkową.
W 2016 r. w Polsce zanotowano ok. 2,5 % u kobiet i 3,8% u mężczyzn nowych zachorowań na raka nerki spośród wszystkich nowotworów złośliwych.
Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem – większość zachorowań (80%) obserwuje się po 55 r.ż. - szczyt przypada na 8. dekadę życia. Mężczyźni chorują dwukrotnie częściej niż kobiety [1][2].
U ok. 30% chorych nowotwór ten wykrywany jest już w stadium pierwotnego uogólnienia. Ryzyko wystąpienia przerzutów metachronicznych wynosi ok. 30-40 %, które mogą pojawić się nawet po wielu latach od radykalnego leczenia operacyjnego [2].

W ocenie rokowania stosuje się kilka modeli prognostycznych. Jedną z nich jest skala MSKCC (The Memorial Sloan Kettering Cancer Centre) inaczej zwana skalą Motzera oraz jej nowsza modyfikacja – skala IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Databa...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2022-12-09.