... w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego

WPROWADZENIE

Leczenie I linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC, ang. renal cell carcinoma) uległo w ostatnich kilku latach istotnym, a nawet zasadniczym zmianom, co szczególnie widoczne jest w grupie pacjentów o pośrednim i złym rokowaniu [1]. Niemniej jednak w ramach programu lekowego obowiązującego w Polsce nadal mamy do dyspozycji dwa podstawowe leki należące do grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej - sunitynib i pazopanib (stosowane w grupie chorych o korzystnym i pośrednim rokowaniu w skali MSKCC) oraz temsyrolimus - inhibitor szlaku mTOR (stosowany w grupie pacjentów o złym rokowaniu). Pazopanib został zarejestrowany do stosowania w I linii leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego lub po niepowodzeniu terapii z zastosowaniem cytokin [2]. W badaniu COMPARZ wykazano, że nie jest on gorszy od sunitynibu w zakresie czasu wolnego od progresji, a czas przeżycia całkowitego dla obu leków był podobny. U pacjentów leczonych sunitynibem częściej w...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.