1 Dr Magdalena Knetki-Wróblewska: zastosowanie jednoczesnej radiochemioterapii z konsolidującym leczeniem durwalumabem stanowi wyzwanie organizacyjne

U chory na miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, u których uzyskano korzyść z jednoczesnej radiochemioterapii, można poprawić parametry przeżycia, stosując immunokompetentne leczenie konsolidujące z użyc...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2022-12-09.