1 Placówki lecznicze, wystawiające i przyjmujące e-skierowania otrzymają premię finansową: nawet do 30 tys. zł dla poradni specjalistycznych i nawet do ponad 4 tys. zł dla POZ

W Polsce trwa wdrożenie skierowań w postaci elektronicznej. W całym kraju wystawiono już ponad 280 tys. e-skierowań, które otrzymało blisko 210 tys. pacjentów. Od 1 lipca br. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dodatkowe finansowanie dla lekarzy rodzinnych, którzy będą wystawiać e-skierowania oraz lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którzy będą przyjmować i wystawiać niezbędne w procesie leczenia e-skierowania.

Aby zachęcić podmioty lecznicze do przyłączania się do systemu e-zdrowie (P1) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) będzie premiował finansowo te placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), które odejdą od skierowań wystawianych w postaci papierowej na rzecz e-skierowań ― taką możliwość wprowadzają podpisane 1 lipca 2020 r. nowelizacje zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.