2 Eradykacja Helicobacter pylori, cz. II – korzyści

Autor: Redakcja serwisu

Jakie korzyści można uzyskać w wyniku eradykacji zakażenia Helicobacter pylori? Jak wyjaśnia w wykładzie wideo prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, wykazano skuteczność wyleczenia choroby wrzodowej zależnej od drobnoustroju, zmniejszenia zapalenia błony śluzowej i normalizacji sekrecji żołądkowej, zapobiegania chorobie wrzodowej, zahamowania procesu uszkadzania błony śluzowej, leczenia chłoniaka MALT i zmniejszania ryzyka gastropatii i powikłań po NLPZ. Eradykacja H. pylori przynosi więc korzyści tam, gdzie infekcja występowała, i przyczynia się do braku nawrotów m.in. niszy wrzodowej.

Dowiedz się więcej o korzyściach wynikających z usunięcia H. pylori z organizmu z krótkiego materiału wideo!