3 Eradykacja Helicobacter pylori, cz. IV – terapia

Autor: Redakcja serwisu

Terapia eradykacyjna Helicobacter pylori powinna być prosta, dobrze tolerowana, łatwa w przyjmowaniu, tania i skuteczna. Wiele zależy w tym przypadku od zastosowanych leków. Według danych pochodzących z Konsensusu Maastricht V/Florence wskaźniki oporności H. pylori na antybiotyki rosną we wszystkich częściach świata. W Europie wykazano wzrost antybiotykooporności patogenu na klarytromycynę do 17,6% w latach 2008–2009, czyli o połowę więcej niż w 1998 roku.

Ogólne zasady postępowania leczniczego w przypadku zakażenia H. pylori można podzielić w sposób następujący:

1. Należy leczyć wszystkich pacjentów z potwierdzonym zakażeniem:
a) "badaj Hp i lecz" dla niebadanej dyspepsji,
b) endoskopia, gdy dyspepsja w wieku >45. r.ż. (+ powyższe wskazania).

2. Aspekty leczenia do rozważań:
a) oporność na klarytromycynę – w Polsce wynosi ona >15%,
b) rodzaj antybiotyków,
c) z bizmutem czy bez bizmutu,
d) czas trwania terapii: 7–10–14 dni.

Leczeniem I rzutu jest terapia potrójna inhibitorem pompy protonowej (PPU) w dawce standardowej 2x dziennie + amoksycylina 1000 mg 2x dziennie, metronidazol 500 mg 2x dziennie. Można również zastosować terapię poczwórną z bizmutem.

Szczegóły dotyczące różnych wariantów terapii zakażenia H. pylori omawia w wykładzie wideo prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska.

Zobacz!