1 Leczenie bólu zapalnego w CHZS. Ochronne działanie na chrząstkę stawową- czy tylko aceklofenak?

Autor: Dr n. med. Piotr Ligocki

Docelowymi punktami leczenia ChZS są poprawa jakości życia i osłabienie natężenia bólu. Personalizacja leczenia ChZS powinna odgrywać główną rolę w terapii farmakologicznej ze względu na nowe czynniki pogłębiające patologie oraz z postępem choroby związanym z zaniechaniem terapii w okresie pandemii.

O zabezpieczaniu uszkodzonej chrząstki stawowej opowiada dr n. med. Piotr Ligocki.

Wykład został przygotowany wspólnie z Kompendium24.pl.

Zagadnienia poruszone w wykładzie:

00:51 Definicja choroby zwyrodnieniowej stawów (CHZS)
01:53 Patogeneza CHZS
04:02 Kompleksowy obraz zmian metabolicznych obserwowanych w chondrocytach w patogenezie CHZS
04:42 Metody postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów
07:01 Wnioski z zaleceń
09:35 Maksymalne dawki NLPZ
10:08 Okres półtrwania leku – szczególnie ważne u osób w wieku podeszłym
10:44 Działanie ochronne na stawy
12:47 Mechanizm powstawania zmian zwyrodnieniowych
13:18 Mechanizm działania aceclofenaku
14:55 Kliniczne porównanie NLPZ
17:10 Bezpieczeństwo i skuteczność 4-tygodniowej terapii aceklofenakiem
18:24 Poszczególne NLPZ a ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego
19:50 Powikłania narządowe
21:10 Interakcje z ASA
22:12 Compliance dotyczące stosowania aceclofenaku

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu.
Sprawdź odpowiedź