2 Zasady stosowania NLPZ w chorobach reumatycznych

Autor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

Niesteroidowe leki przeciwzapalne są jedną z najczęściej używanych substancji leczniczych na całym świecie. Szacuje się, że codziennie zażywa je ponad 30 milionów osób, a w populacji 65+ aż 10-40% pacjentów przyjmuje NLPZ każdego dnia.

Najczęstszą przyczyną stosowania tego rodzaju leków są bóle związane z tzw. reumatyzmem, choroby zwyrodnieniowe, bolesne miesiączki czy też migrena. Coraz większy wybór tego rodzaju leków w systemie OTC, sprawia, że problem bezpieczeństwa terapii nie traci na aktualności. Te same substancje występujące pod różnymi nazwami handlowymi przekładają się na rosnące ryzyko przedawkowania.

W leczeniu za pomocą NLPZ nie ma miejsca na przypadkowy wybór. Duża liczba dostępnych substancji i ich różne profile farmakokinetyczno-farmakodynamiczne zmuszają lekarza do zalecenia terapii spersonalizowanej i świadomego wyboru leku, który najbardziej skutecznie poradzi sobie w leczeniu danego zespołu bólowego.

W związku z szerokim zastosowaniem tego rodzaju substancji istotną sprawą staje się zapobieganie działaniom niepożądanym. Typowymi skutkami ubocznymi mogą być przede wszystkim problemy ze strony układu pokarmowego, ale też zdarzenia sercowo-naczyniowe, nerkowe czy wątrobowe. Ważne jest więc dokonanie właściwego wyboru leku i jego drogi podania. Jeśli jest taka możliwość, to dobrą opcją może być zastosowanie zewnętrzne, co pozwala to na 40% redukcję dawek doustnych.

Tematykę zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w chorobach reumatycznych omawia prof. dr hab n. med. Jerzy Świerkot

Zagadnienia poruszone w wykładzie:

00:18 Wybór leku przeciwbólowego
01:00 NLPZ – „Konsumpcja”
01:29 Najczęstsze przyczyny stosowania NLPZ
02:00 NLPZ dostępne OTC
02:19 Handlowe nazwy wybranych leków
03:13 Ekwiwalentne dawki dzienne NLPZ
04:03 Okres półtrwania leku
04:13 Stosowanie NLPZ w wybranych chorobach reumatycznych
05:31 Rekomendacje EULAR z 2016r
06:08 Zalecenia EULAR/ASAS 2023 dotyczące leczenia SpA osiowych
07:21 Zalecenia EULAR 2019 – leczenie ŁZS
09:02 Kryteria klasyfikacyjne osiowej SpA (ASAS)
09:32 Leczenie ostrego napadu dny moczanowej
10:11 GKS czy NLPZ w leczeniu napadu dny
10:30 Zalecenia leczenia ChZ stawów kolanowych (ESCEO)
11:19 Zalecenia American College of Rheumatology 2019
11:50 Stosowanie NLPZ w ChZ stawów kolanowych i biodrowych wg różnych zaleceń
12:57 NLPZ w leczeniu fibromialgii
13:22 Najczęstsze działania niepożądane NLPZ
14:02 Częstość czynników ryzyka sercowo naczyniowego i gastrologicznego
14:43 Wpływ stosowania NLPZ, GKS na powikłania sercowo naczyniowe u chorych na RZS i ŁZS
15:32 Związek zastosowania poszczególnych NLPZ z incydentów sercowo-naczyniowych
17:41 Interakcje NLPZ i aspiryny oraz ryzyko ChNS u pacjentów z ChZ
18:24 Minimalizacja działań niepożądanych NLPZ ze strony układu krążenia
19:04 NLPZ a przewód pokarmowy – skala problemu
20:48 Bezpieczeństwo NLPZ wg raportu SOS
21:45 Działania niepożądane - nerkowe
23:28 Działania niepożądane - wątrobowe
24:31 Aceklofenak – dobra opcja terapeutyczna w grupie NLPZ
25:11 Interakcje NLPZ z wybranymi lekami
26:06 NLPZ do stosowania zewnętrznego
26:27 Zalecenia przed stosowaniem NLPZ
26:58 Czy w leczeniu bólu przewlekłego kręgosłupa zaczynać leczenie opioidami
28:54 Wybór leku przeciwbólowego- studium przypadków


Zapraszamy do obejrzenia wykładu