Dietoterapia w nadwadze i otyłości u dzieci

Autor: red. Emilia Grzela

Często trudno znaleźć odpowiedź na pytanie o konkretne zalecenia dotyczące redukcji kalorii, dietetycy i lekarze zwykle wypracowują rekomendacje w praktyce. Powinny one być szyte na miarę konkretnego dziecka i jego rodziny – wyjaśnia na łamach „Pulsu Medycyny” dr inż. Małgorzata Jackowska, dietetyczka dziecięca.

Czynników wpływających na ryzyko, a następnie rozwój nadwagi i otyłości u dzieci jest tak wiele, że dietoterapia nie będzie interwencją skuteczną, jeśli nie towarzyszysz jej całościowa modyfikacja stylu życia w kierunku prozdrowotnym.

Skąd u dziecka bierze się nadwaga i otyłość?


Kompleksowe podejście powinno więc znaleźć swój wyraz już na etapie zbierania wywiadu, by później okazało się skuteczne już podczas pracy z dzieckiem i jego rodzicami. Sposób odżywiania rodziców jest bowiem niezwykle ważnym czynnikiem kształtującym nawyki żywieniowe dziecka. Inne ważne zmienne to planowana i spontaniczna aktywność fizyczna, sposób żywienia w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko.

W ramach wywiadu żywieniowo-zdrowotnego sporo miejsca warto poświęcić programowaniu metabolicznemu, które ma miejsce jeszcze w okresie płodowym i w dużym stopniu zależy również od żywienia w pierwszych dniach życia. Zdecydowanie warto dopytać o proces kształtowania się nawyków żywieniowych, ponieważ w praktyce do dietetyków i lekarzy z powodu otyłości trafiają dzieci w wieku wczesnoszkolnym lub wczesnonastoletnim, które mają już wypracowany pewien wzorzec odżywiania i aktywności fizycznej.

Bezwzględnie przy planowaniu jadłospisu należy też wziąć pod uwagę preferencje smakowe dziecka, jeśli bowiem opracujemy jadłospis składający się w większości ze składników przez nie nielubianych, skuteczność interwencji będzie niska – mówi dr inż. Małgorzata Jackowska, dietetyczka dziecięca, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W planowaniu interwencji warto też uwzględnić poziom zamożności rodziny oraz posiadany przez rodziców kapitał kulturowy. Badania potwierdzają, że w rodzinach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym nadwaga i otyłość występują częściej zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Istotnym czynnikiem rozwoju otyłości, decydującym także o powodzeniu leczenia, są szeroko pojęte relacje w jakie wchodzi dziecko – z rówieśnikami, rodzicami i samym jedzeniem.

Relacja dziecka z jedzeniem kształtuje się od okresu niemowlęcego. Zależy m.in. od tego jak przebiegało rozszerzanie diety, reakcji rodziców na odmowę jedzenia pewnych produktów przez dziecko. Ogromny wpływ na żywienie dzieci i młodzieży mają przekazy marketingowe producentów żywności oraz działanie rynku, czyli np. jakie produkty są dostępne w sklepach oraz jak będą one reklamowo wyeksponowane – dodaje Małgorzata Jackowska.

Dieta redukcyjna u dziecka – jak wprowadzić ją prawidłowo?


Jak przyznaje ekspertka, wśród rodziców, lekarzy a nawet części dietetyków pokutuje błędne przekonanie, że dzieci „się nie odchudza”, ponieważ w ich przypadku nadwaga czy otyłość to coś, z czego w przebiegu dorastania „wyrosną”. Tymczasem odchudzanie dziecka, szczególnie starszego, i osoby dorosłej będzie przebiegało na podobnych zasadach. Należy je oprzeć o celowe zmniejszenie kaloryczności diety lub zwiększenie wydatku energetycznego, a najbardziej skuteczne będzie jednoczesne wprowadzenie obu tych interwencji. Skąd bierze się więc to mylne przekonanie dotyczące redukcji masy ciała u dzieci? Przede wszystkim z negatywnych skojarzeń związanych z odchudzaniem. Dieta nie kojarzy się więc ze sposobem odżywiania, ale z restrykcjami, wyrzeczeniami, niesmacznymi posiłkami i stale towarzyszącym uczuciem głodu. Podstawą skutecznej dietoterapii będzie więc przełamanie tego stereotypu.

Jakie są zalecenia dotyczące redukcji kalorycznej u dzieci i nastolatków?

Tabela 1. Zalecenia dotyczące zapobiegania I leczenia otyłości
Tabela 1. Zalecenia dotyczące zapobiegania I leczenia otyłości
Źródło: Medycyna Praktyczna

Często trudno znaleźć odpowiedź na pytanie o konkretne zalecenia dotyczące redukcji kalorii, więc dietetycy i lekarze zwykle wypracowują rekomendacje w praktyce. Powinny one być szyte na miarę konkretnego dziecka i jego rodziny. Oczywiście, wielkie znaczenie w planowaniu redukcji masy ciała i interwencji dietetycznej będzie miała motywacja pacjenta oraz jego wiek. W praktyce można postąpić następująco: w przypadku przypadku dzieci z nadwagą do 8 roku życia zachować kaloryczność diety dla aktualnej masy ciała lub przynajmniej dla należnej masy ciała, zależnie od wieku i stopnia nadwagi. Jeśli chodzi o dzieci starsze, można wprowadzić redukcję kalorii zależnie od stopnia nadwagi lub przyjąć kaloryczność dla należnej masy ciała. Najważniejsze zawsze będzie wprowadzenie faktycznych i długotrwałych zmian w sposobie odżywiania, a tempo samej redukcji ciała powinno być nieznaczne, czyli ok. 0,5 – 1kg na miesiąc – wyjaśnia Małgorzata Jackowska.
W przypadku dzieci z nadwagą, której najprawdopodobniej nie osiągnęły jeszcze ostatecznego wzrostu, można – mówiąc potocznie – przyjąć, że w jakimś stopniu „wyrosną” z nadmiernej masy ciała. Inaczej rzecz ma się jednak z dziećmi ze stwierdzoną otyłością.

U dzieci z otyłością >95-99 c wg siatek WHO:

 • 2-11 lat – utrzymanie masy ciała lub spadek maksymalnie o 0,45 kg miesięcznie
 • 12-18 lat – utrata maksymalnie 0,9 kg tygodniowo, jeśli odnotujemy brak zmiany masy ciała, należy wdrożyć leczenie

BMI > 99 c:

 • 2-6 lat – spadek masy ciała maksymalnie 0,45 kg miesięcznie
 • 6-11 lat – utrata maksymalnie 0,9 kg tygodniowo
 • 12-18 lat – utrata maksymalnie 0,9 kg tygodniowo, jeśli odnotujemy brak zmiany masy ciała, należy wdrożyć leczenie

Istotny w procesie redukcji masy ciała jest czynnik motywacyjny – szczególnie w przypadku nastolatków zbyt mała redukcja kalorii, a co za tym idzie wolny spadek masy ciała, może zniechęcić dziecko do współpracy terapeutycznej. Parametrem pomocnym w planowaniu dietoterapii u pacjenta pediatrycznego może być wskaźnik całkowitej przemiany materii obliczany z wykorzystaniem wzoru Harrisa-Benedicta.

Czy redukcja energetyczności diety wystarczy?


Kluczem skutecznej dietoterapii, także u dzieci, jest podejście kompleksowe – redukcja kaloryczności spożywanych posiłków będzie bardzo ważnym, ale jednym z wielu jego elementów. Jak podkreśla Małgorzata Jackowska, zaproponowany dziecku i jego rodzicom jadłospis powinien być możliwy do realizacji i możliwie zgodny z preferencjami smakowymi pacjenta.

Planując dietoterapię lekarze i dietetycy muszą uwzględnić szereg czynników związanych z jedzeniem oraz codzienną aktywnością. Tylko to zwiększy szansę na wprowadzenie trwałych zmian nawyków. Chodzi m.in. o uwzględnienie tego, jak wygląda plan dnia dziecka, czy je posiłki regularnie, co z jedzenia zabiera ze sobą do szkoły, jakie jada przekąski. Należy też dopytać jaki wpływ ma realnie dziecko na to, co je, a więc kto przygotowuje mu posiłki i robi zakupy. Nie możemy pominąć czynników psychologicznych, a więc trudności jakie sprawia dziecku nadmierna masa jego ciała oraz relacji na linii dziecko-rodzice – mówi Małgorzata Jackowska.


Komponowanie jadłospisu – co wziąć pod uwagę?

 • Regularne posiłki
 • Smaczne posiłki z ograniczeniem lub wykluczeniem posiłków, których dziecko nie lubi jeść
 • Wysoki indeks sytości
 • Obniżony adunek glikemiczny posiłków
 • Ograniczenie wolnych cukrów (w tym syropów, soków, zagęszczonych soków owocowych), szczególna uwaga na napoje
 • Uwzględnienie planu dnia dziecka i czasu na przygotowanie posiłków
 • Zaangażowanie rodziny – preferowane posiłki, które mogą jeść pozostali członkowie rodziny
 • Zarządzanie dostępnością produktów – ułatwienie dostępu do pożądanych produktów i posiłków oraz ograniczenie dostępności niewskazanych.
Dla prawidłowej masy ciała u dziecka bardzo ważna jest praca nad nawykami żywieniowymi od najmłodszych lat. Stąd warto angażować dziecko w różne aktywności związane z przygotowaniem posiłków np. zakupy, gotowanie, planowanie czy przygotowanie). Rodzina powinna jeść wspólnie tak często jak to możliwe. Innym elementem interwencji będzie oczywiście edukacja rodziców i dziecka oraz wyjaśnienie im jakich efektów mogą się spodziewać, szczególnie w długoterminowej perspektywie. Powinniśmy nauczyć dziecko jak ma radzić sobie z czynnikami od niego niezależnymi np. gdy ktoś bliski poczęstuje go niezdrową przekąską. Jestem też zwolenniczką stopniowego wprowadzania zmian, bo to zwykle skuteczniejsze i bardziej akceptowalne dla pacjenta i jego rodziny – podkreśla Małgorzata Jackowska.
Filarem udanej dietoterapii pozostaje też efektywna współpraca pomiędzy dietetykiem a lekarzem oraz nierzadko psychologiem, fizjoterapeutą czy w przypadku wybiórczości pokarmowej logopedą.

Na podstawie wykładu wygłoszonego podczas Kongresu Medycyny Stylu Życia 2023.