1 Zmieniły się wytyczne diagnostyki płodu

Nowe rekomendacje odnoszące się do badań prenatalnych — ogłoszone w 2021 r. — powstały we współpracy czołowych ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Są one podyktowane m.in. coraz większą wiedzą medyczną, ale również dostępem do nowoczesnych technologii.

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami intensywnej dyskusji światopoglądowej, którą wyznaczają ramy polityczne. Różne fronty są ze sobą dość mocno skonfliktowane, stąd oczekiwanie, że towarzystwa naukowe zajmą stanowisko merytoryczne w tej sprawie” — powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski, kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP). Jak podkreślił, takie też są nowe rekomendacje — wyłącznie merytoryczne, całkowicie bezstronne pod względem światopoglądowym.

Potrzebę zmian wymusił przede wszystkim rozwój technologiczny. Dzięki ciągłemu postępowi w medycynie obecnie jest możliwe wyk...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 2020-12-22.