Odległa obserwacja wyników badania SMILE-4 - nowe dane na temat korzyści z przyjmowania zofenoprilu

Pacjenci z ostrym zawałem serca, zarówno z jak i bez uniesienia odcinka ST z następową niewydolnością serca stanowią trudną grupę chorych. Z jednej strony wczesna rewaskularyzacja prowadzi do mniejszej śmiertelności w przebiegu samego zawału serca, a z drugiej strony pacjenci z rozległym zawałem serca coraz częściej przeżywają ostrą fazę niedokrwienia i w konsekwencji rozwijają objawową niewydolność krążenia.

Wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jednoznacznie wskazują jakie grupy leków należy stosować u tych chorych. Leki przeciwpłytkowe i statyny są obligatoryjne (o ile nie ma przeciwwskazań), a stosowanie pozostałych preparatów zależy od stanu chorego i wyników badań dodatkowych. Generalnie inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensyn converting enzym...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.