1 Kiedy stosować ... u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym?

Wstęp
Nadciśnienie tętnicze (NT) należy do głównych czynników wpływających na zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. Na podstawie wyników reprezentatywnych badań populacyjnych szacuje się, że choroba ta dotyczy ok. 3-5% dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Wyniki badań OLA i OLAF wskazują, że podwyższone ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure, BP) powyżej 95 cc dla płci i wieku można stwierdzić u 6,9% dzieci w wieku 3 lat, 7,7% w wieku 6-10 lat i 6,2% młodzieży w wieku 10-20 lat. Wśród polskich 14-18 latków występowanie NT, ocenianego u 18-latków zgodnie z definicją dla dorosłych, tj. jako wartości ciśnienia tętniczego ≥ 140/90 mmHg, stwierdza się, podobnie jak u młodych dorosłych, u ok. 10-13% osób(1-3). Właściwe postępowanie diagnostyczne u dzieci i młodzieży z podwyższonymi wartościami BP umożliwia nie tylko potwierdzenie choroby (wykluczenie NT białego fartucha) i rozpoznanie odpowiedniej postaci NT, lecz także ocenę powikłań narządowych (ang. target organ damage, TOD), a co za tym idzie, zastosowanie odpowiedniego leczenia hipotensyjnego – niefarmakologicznego lub farmakologicznego.

Definicja
Zgodnie z powszechnie zaakceptowaną definicją, do rozpoznania NT u dzieci konieczne jest stwierdzenie w 3 niezależnych pomiarach wartości ciśnienia tętniczego równych lub przekraczających 95 cc. dla wieku, płci i wzrostu. Rozpoznanie NT należy potwierdzić ambulatoryjnym całodobowym pomiarem ciśnienia tętniczego (ang. ambulatory blood pressure monitoring, ABPM). Zgodnie z aktualnymi zaleceniami europejskimi (European Society of Hypertension 2016) oraz krajowymi (Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego 2018), ze względu na rozbieżności interpretacyjne u...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.