6 Spironolakton – inne wskazania poza niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową

Autor: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Spironolakton jest starszym antagonistą aldosteronu - antagonistą nieselektywnym. W odróżnieniu od niego - młodszy antagonista aldosteronu, czyli eplerenon, jest selektywnym antagonistą aldosteronu z mniejszym powinowactwem do receptorów androgenowych, czy progesteronowych.

  • Czy spironolakton i eplerenon różnią się czymś poza ryzykiem ginekomastii?

  • Czy spironolakton to „gorszy” eplerenon?

  • Jakie są inne wskazania do zastosowania spironolaktonu?

Na pytania odpowie dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka w wykładzie przygotowanym wspólnie z Kompendium24.pl.

Zagadnienia mówione podczas prelekcji:

00:19 Antagoniści aldosteronu
01:26 Wskazania do stosowania spironolaktonu
02:31 Leczenie niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF, EF ≤ 40%)
03:58 Leczenie niewydolności serca z łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową (HFmrEF, EF 41-49%)
04:51 Odsetek typów HF wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca (HF) w Europie (ESC HF Long-Term Registry)
05:22 Odsetek typów HF wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca (HF)
05:30 Typy niewydolności serca (HF)
06:10 Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) – typowy profil kliniczny
08:39 Wytyczne ESC 2021 dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca
09:42 Leczenie HFpEF – wytyczne amerykańskie
11:11 Badanie TOPCAT
20:13 Algorytm terapii nadciśnienia tętniczego
21:11 Migotanie przedsionków
22:36 Podsumowanie

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu.