5 Infekcje dolnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych/ Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach dolnych dróg oddechowych.

Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych są wiodącą przyczyną chorób i zgonów wśród dorosłych i dzieci na całym świecie.

ELF (European Lung Foundation) zwraca uwagę na następujące, alarmujące fakty:
- Zapalenie oskrzelików jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji niemowląt w wieku do 12 miesięcy.
- Każdego roku wirusy grypy mogą dotykać do 20% populacji na całym świecie.
- Ponad 90% zgonów związanych z grypą występuje u pacjentów w podeszłym wieku.
- Każdego roku w Europie obserwuje się około 16 500 000 przypadków ostrego zapalenia oskrzeli.
- U dzieci ostre infekcje dróg oddechowych odpowiadają za prawie 50% wizyt u lekarzy i hospitalizacji.
- W Unii Europejskiej każdego roku przewiduje się około 3 370 000 przypadków zapalenia płuc.

Właściwe stosowanie antybiotyków ma kluczowe znaczenie w powstrzymywaniu przypadków infekcji, które są oporne na leczenie antybiotykami. Jednocześnie konieczne jest opracowanie nowych strategii przeciwko lekoopornym bakteriom.
Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc klasyfikuje zakażenia dolnych dróg oddechowych w następujący sposób:
I. Ostre zapalenie oskrzeli.
II. Infekcyjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.
III. Różnorodną grupę zapaleń płuc definiowanych jako zakażenie miąższu płucnego.
IV. Grypę.

Rozpoznanie tych poszczególnych jednostek chorobowych nastręcza jednak wiele problemów w codziennej praktyce. Rozbieżności w rozpoznaniach mogą być związane m.in. z faktem, że typowe objawy infekcji układu oddechowego są mało specyficzne, zależą od wieku chorego i mogą interferować z nieinfekcyjnymi schorzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych. Ponadto, ten sam patogen wywoływać może zmiany chorobowe w obrębie całego układu oddechowego, a zakażenia dolnych dróg oddechowych często stanowią kontynuację zakażeń górnych dróg oddechowych.

Szczegółowe omówienie poszczególnych zakażeń dolnych dróg oddechowych na podstawie Rekomendacji Postępowania w Pozaszpitalnych Zakażeniach Układu Oddechowego z 2016 roku:

1. Ostre zapalenie oskrzeli u dzieci i dorosłych oraz oskrzelików u niemowląt
Ostre zapalenie oskrzeli (OZO) to zakażenie układu oddechowego, którego dominującym objawem jest kaszel, suchy lub z odkrztuszaniem wydzieliny, trwający nie dłużej niż 3 tygodnie, któremu mogą towarzyszyć objawy osłuchowe takie jak świsty, furczenia oraz grube rzężenia.
Szczyt zachorowań na OZO przypada na dzieci do ukończenia 2. roku życia oraz w wieku szkolnym. Każdego roku choruje około 5% dorosłej populacji.
Przyczyny: RSV, wirusy grypy, paragrypy, adenowirusy, metapneumowirusy, rinowirusy, drobnoustroje atypowe; przyczyną ...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.