Poprawa komfortu życia pacjenta w fazie ostrego i przewlekłego kaszlu

Kaszel to złożony odruch obronny polegający na gwałtownym wydechu, który poprzedza gwałtowny wdech i krótkotrwałe zamknięcie głośni. Głównym celem kaszlu jest oczyszczenie dróg oddechowych z nadmiernej ilości wydzieliny, zainhalowanego ciała obcego lub materiału patologicznego np. krwi, ropy. Do efektywnego mechanizmu kaszlu niezbędny jest prawidłowy odruch kaszlowy, sprawna mechanika kaszlu oraz odpowiednie interakcje między śluzem a powietrzem, które przepływa przez drogi oddechowe.

Za generowanie odruchu kaszlowego odpowiedzialne są receptory w błonie śluzowej tchawicy, w okolicy ostróg podziałowych dużych oskrzeli oraz drobnych oskrzelach z wyłączeniem oskrzelików końcowych- gdzie receptory nie występują.

Kaszel rozpoczyna się od szybkiego wdechu, po czyn następuje zamknięcie głośni, następnie aktywacja mięśni wydechowych klatki piersiowej i mięśni brzucha powodujące wzrost ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej. Kolejnym etapem jest wydech, początkowo przy zamkniętej głośni , następnie po otwarciu głośni w skutek wysokiego ciśnienia generowany jest szybki przepływ w drogach od...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.