Bezpieczeństwo stosowania GKS w astmie i POChP a infekcja COVID-19

Autor: Redakcja serwisu

...
W podgrupie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przebieg astmy i POChP zazwyczaj jest ciężki. Jak wskazuje dr hab. n. med. Andrzej Kupczyk, prof. nadzw. z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, stosowanie glikokortykosteroidów (GKS), w tym wziewnych, które są lekami immunosupresyjnymi, nie wiąże się z większym ryzykiem zakażenia samym wirusem czy z cięższym przebiegiem choroby.

Pewne wątpliwości dotyczą jednak grup ryzyka – czy astma i POChP stanowi istotne ryzyko wystąpienia infekcji COVID-19 u pacjentów? W ostatnim czasie pojawił się szereg ważnych opracowań międzynarodowych gremiów eksperckich, dotyczących właśnie tego zagadnienia. W swoim wykładzie szczegółowo omawia je dr hab. n. med. Andrzej Kupczyk, prof. nadzw.

Zachęcamy do obejrzenia ciekawego materiału wideo!

Zobacz także:

- Współistnienie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – opis przypadku
- Współwystępowanie astmy i POChP