3 Sitagliptyna w terapii cukrzycy typu 2

Sitagliptyna jest doustnym lekiem przeciwhiperglikemicznym stosowanym w terapii cukrzycy typu 2, należącym do grupy inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (inhibitory DPP-4, gliptyny). Mechanizm działania tej grupy leków opiera się na silnym, selektywnym hamowaniu enzymu dipeptydylopeptydazy-4 rozkładającego hormony inkretynowe - glukagonopodobny peptyd typu 1 (GLP-1, glucagon-like peptide 1) oraz glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP, glucose-dependent insulinotropic peptide).

Zwiększenie stężenia endogennego GLP-1 i wydłużenie czasu jego działania prowadzi do wzrostu sekre...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.