Z czego wynikają problemy psychiczne u pacjentów z cukrzycą?

Autor: Redakcja serwisu

Ważnym kryterium, często pomijanym w rozważaniach nad radzeniem sobie w sytuacjach chorób przewlekłych, jest problem naruszenia indywidualnych etapów w życiu człowieka, które wyznaczają dynamikę jego rozwoju na wielu płaszczyznach, m.in. fizycznej, psychicznej i społecznej. Przykładowo u młodych ludzi może nastąpić bunt, że w obliczu choroby przewlekłej muszą funkcjonować inaczej niż dotychczas. Z tego powodu lekarz opiekujący się pacjentami z cukrzycą musi brać pod uwagę, że choć ogromne znaczenie ma przekazanie im niezbędnej wiedzy na temat schorzenia, wiele zależy od ich naturalnych uwarunkowań psychofizycznych.

Jak podkreśla dr n. med. Mariola Kosowicz, kierownik Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii w Warszawie, to, w jaki sposób pacjenci będą reagować na chorobę przewlekłą, m.in. cukrzycę, jest wypadkową ich cech osobowościowych, doświadczeń życiowych, wychowania i wielu innych czynników. Cukrzyca zdarza się także u osób z zaburzeniami osobowości, co może utrudniać leczenie. Rozpoznanie reakcji chorych jest więc w procesie terapeutycznym niezwykle istotne.

Więcej na temat problemów psychicznych pacjentów z cukrzycą w ciekawym wykładzie dr n. med. Marioli Kosowicz – obejrzyj!