1 Prewencja sercowo-naczyniowa

Wg Głównego Urzędu Statystycznego pierwszą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, tuż za nimi plasują się choroby nowotworowe. Na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów są urazy i upadki. Od wielu lat choroby układu krążenia powodują śmierć niemal połowy wszystkich osób umierających co roku w Polsce. Częściej choroby układu krążenia dotyczą kobiet, w związku z tym to kobiety częściej umierają z tej przyczyny (odpowiednio 51% do 41% w 2013 r.).

Wśród chorób układu krążenia największy odsetek chorób zagrażających życiu stanowi choroba niedokrwienna serca odpowiadająca za ok 23% zgonów w 2013 r., przekładając na pacjentów to aż 41 tys., w tym zawał serca 9% czyli ok. 15 tys. zgonów. Drugą, ale równie ważną chorobą zagrażającą życiu jest choroba naczyń mózgowych odpowiadająca za 18% zgonów co stanowi 33 tys. zgonów w 2013 r.

Przytaczając Państwu te statystyki chciałabym podkreślić rolę chorób układu krążenia w strukturze zgonów w Polsce oraz potrzebę prewencji tych zgonów. My jako lekarze, różnych specjalności powinniśmy zapobiegać tym zgonom, bo jak przytoczyłam wyżej ze względu na duży udział chorób układu krążenia w...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.