Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Nagłe zatrzymanie krążenia u kobiety ciężarnej - wskaż zdanie fałszywe dotyczące postępowania:
 1. natychmiast można zastosować AED
 2. należy uciskać klatkę piersiową
 3. należy wykonać przesunięcie macicy na lewą stronę
 4. ...
 5. ...
Nacięcie błony pierścienno-tarczowej to:
 1. konikotomia
 2. tracheostomia
 3. tracheotomia
 4. ...
 5. ...
W przypadku odmy opłucnowej, w którym miejscy wykonasz nakłucie w międzyżebrzu:
 1. II
 2. III
 3. IV
 4. ...
 5. ...
System START i JUMP-START - wskaż zdanie prawdziwe:
 1. Pacjentów klasyfikuje się na podstawie badania częstości akcji serca
 2. Żółty kolor jeśli dziecko ma <10 oddechów/m
 3. Czerwony gdy dorosły nie chodzi, oddycha, ma tętno, powrót kapilarny <2s, reaguje na polecenia
 4. ...
 5. ...
Pacjent ma suchość jamy ustnej, oddech Kussmaula, wielomocz, zapach acetonu z ust, wymioty, ból brzucha. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?
 1. Hiperglikemia
 2. Hiperkaliemia
 3. Hipokaliemia
 4. ...
 5. ...
Co podasz jako pierwsze w przypadku reakcji anafilaktycznej?
 1. 0,5 mg adrenaliny domięśniowo lub dożylnie
 2. klemastynę
 3. hydrokortyzon
 4. ...
 5. ...
Jakie są najczęstsze przyczyny NZK u pacjentów przy wypadkach komunikacyjnych?
 1. odma prężna
 2. urazy czaszki
 3. zawał serca
 4. ...
 5. ...
Jeżeli pacjent jest hospitalizowany w szpitalu klinicznym i w jego badaniu mają wziąć udział studenci, to:
 1. Pacjent musi wyrazić zgodę na udział studentów w badaniu
 2. Nie jest to uregulowane
 3. Zależy to od wewnętrznego regulaminu szpitala
 4. ...
 5. ...
Dziecko małoletnie, za zgodą rodziców, może być dawcą następujących wyłącznie dla swojego rodzeństwa:
 1. Szpiku i komórek krwi
 2. Nerki i wątroby
 3. Szpiku, krwi, nerki i wątroby
 4. ...
 5. ...
Pacjent X umiera, do gabinetu zgłasza się ojciec pacjenta X z synem pacjenta X żądając wyjawienia informacji synowi pacjenta X o leczeniu endodontycznym pacjenta X. Dzień wcześniej w gabinecie była teściowa pacjenta X zabraniając wyjawienia informacji o leczeniu pacjenta X komukolwiek. Czy możesz wyjawić informacje?
 1. Nie, ponieważ teściowa sprzeciwiła się wyjawieniu tajemnicy lekarskiej
 2. Tak, jeśli ojciec pacjenta X nalega
 3. Tak, jeżeli ojciec został upoważniony za życia pacjenta X
 4. ...
 5. ...
Czy Kodeks Etyki lekarskiej mówi o wyjawieniu informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia pacjenta?
 1. Tak, jest o tym przepis
 2. Nie, ale nakazuje tego ustawa Naczelnej Izby Lekarskiej
 3. Nie, ale nakazuje tego ustawa Najwyższego Sądu
 4. ...
 5. ...
Czy istnieje takie pojęcie jak „dowolność sposobu leczenia"?
 1. nie, nie istnieje coś takiego
 2. tak, jest bezpośredni wpis na temat takiego działania
 3. nie istnieje oficjalny wpis, ale jest to prawo zwyczajowe
 4. ...
 5. ...
Jeżeli lekarz w związku ze swoimi obowiązkami zawodowymi ma informacje o łamaniu praw człowieka:
 1. Ma obowiązek zgłoszenia tego faktu
 2. Ma prawo, a nie obowiązek zgłoszenia tego faktu
 3. Nie ma takiego obowiązku
 4. ...
 5. ...
Czy lekarz dentysta może odmówić podjęcia się leczenia niezgodnego z jego przekonaniami powołując się na klauzulę sumienia?
 1. Każdy lekarz ma prawo powołania się na klauzulę sumienia
 2. Tylko lekarze nie-dentyści mają prawo powoływania się na klauzulę sumienia
 3. Tylko lekarze nie-dentyści i pielęgniarki mają prawo do powoływania się na klauzulę sumienia
 4. ...
 5. ...
Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera zapis zakazujący reklamowania działalności lekarza dentysty?
 1. nie zawiera takiego zapisu.
 2. zawiera zakaz reklamowania się lekarza dentysty.
 3. decyzję pozostawia lekarzowi dentyście.
 4. ...
 5. ...
Zgon może stwierdzić:
 1. Wyłącznie lekarz medycyny
 2. Lekarz medycyny oraz ratownik medyczny
 3. Lekarz medycyny oraz pielęgniarka
 4. ...
 5. ...
Który zasiłek nie należy do FUSu?
 1. Rentowy
 2. Emerytalny
 3. Wypadkowy
 4. ...
 5. ...
Na ile dni wstecz można wypisać L4?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. ...
Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania- od pierwszego dnia przysługuje:
 1. w przypadku niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów
 2. w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży
 3. uzależnionym od alkoholu
 4. ...
 5. ...
Kto kontroluje prawidłowość badania i orzekania o chorobie?
 1. Lekarz orzecznik ZUSu
 2. Komisja orzekająca ZUSu
 3. Naczelna izba lekarska
 4. ...
 5. ...
Co chorób dziąseł związanych z płytką nazębną modyfikowanych przez czynniki ogólne nie należy:
 1. zapalenie dziąseł związane z cukrzycą
 2. zapalenie dziąseł związane z cyklem miesiączkowym
 3. zapalenie dziąseł związane z ciążą
 4. ...
 5. ...
Choroby wirusowe w których wykwitem pierwotnym jest grudka:
1. Liszaj płaski
2. Półpasiec
3. Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
4. Kłykciny kończyste
5. Brodawczak
6. Herpangina
7. Leukoplakia włochata
8. Mięsak Kaposiego

Wybierz poprawne odpowiedzi.
 1. 1, 4, 5, 7
 2. 2, 3, 5 ,7
 3. 1, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Która jednostka chorobowa z niżej wymienionych posiada etiologię alergiczną?
 1. zapalenie ziarniniakowe warg
 2. zapalenie kątów ust
 3. zapalenie słoneczne warg
 4. ...
 5. ...
Dobrze napięte pęcherze podnablonkowe występują w:
 1. pęcherzycy
 2. pemfigoidzie
 3. liszaju płaskim
 4. ...
 5. ...
Wirus EBV wywołuje:
 1. chloniaka Burkitta
 2. gorączkę trzydniową
 3. mięsaka Kaposiego
 4. ...
 5. ...
W których z poniższych chorób występuje wrodzone powiększenie języka?
 1. Hipertrofia mięśniowa
 2. Niedoczynność tarczycy
 3. Naczyniak
 4. ...
 5. ...
W jakim odsetku alkohol stanowi czynnik etiologiczny Ieukoplakii odczynowej?
 1. 80%
 2. 70%
 3. 50%
 4. ...
 5. ...
W jakim odsetku palenie stanowi czynnik etiologiczny leukoplakii odczynowej?
 1. 80%
 2. 70%
 3. 50%
 4. ...
 5. ...
Stopień transformacji nowotworowej leukoplakii:
 1. 1%
 2. 2-3%
 3. 4-6%
 4. ...
 5. ...
Do chorób ziaminiakowych zaliczysz:
 1. sarkoidozę
 2. chorobę Crohna
 3. ziaminiakowe zapalenie warg
 4. ...
 5. ...
Fałszywe o liszaju płaskim:
 1. Występuje na skórze i błonach śluzowych
 2. Występuje z taką samą częstością u kobiet i mężczyzn
 3. Jest bardzo częsta chorobą, dotyczy 9-11% ludności
 4. ...
 5. ...
W jakiej jednostce chorobowej występują wrodzone zaburzenia immunologiczne odpowiedzi komórkowej i humoralnej (zwiększenie komórek CO25+)?
 1. liszaj
 2. afty nawracające
 3. opryszczka
 4. ...
 5. ...
Schemat leczenia agresywnego zapalenia przyzębia :
 1. FMD + leki dokieszonkowe
 2. wyłącznie FMD + antybiotykoterapia
 3. antybiotykoterapia
 4. ...
 5. ...
Cechy drugorzędowe agresywnego zapalenia przyzębia - wskaż prawdziwe:
 1. występowanie rodzinne
 2. obecność specyficznej flory bakteryjnej
 3. charakterystyczne umiejscowienie ubytków
 4. ...
 5. ...
Co jest charakterystyczne dla wszystkich zapaleń przyzębia?
 1. występowanie rodzinne
 2. utrata CAL
 3. młody wiek
 4. ...
 5. ...
Periochip zawiera w swoim składzie:
 1. chlorheksydynę
 2. doksycyklinę
 3. minocyklinę
 4. ...
 5. ...
W jakim zabiegu jest istotna "krytyczna głębokość kieszonki przyzębnej"?
 1. SRP
 2. pokrywanie recesji
 3. zabiegi regeneracyjne na przyzębiu
 4. ...
 5. ...
Zagięcia pierwszego rzędu, to:
 1. offset i inset
 2. tip-back i sweep
 3. pętle typu T
 4. ...
 5. ...
W jakim celu stosujemy wskaźnik Moyersa?
 1. pomiar szerokości wszystkich zębów siecznych w górnym łuku
 2. porównanie górnej szerokości łuku do szerokości twarzy
 3. określa przewidywalną ilość miejsca dla stref podparcia na podstawie sumy szerokości stałych siekaczy dolnych
 4. ...
 5. ...
Co powstaje z górnej części I Łuku skrzelowego?
 1. wyrostek szczękowy
 2. młoteczek
 3. kowadełko
 4. ...
 5. ...
Leczenie czynnościowe najlepiej przeprowadzić w fazie:
 1. CMSV
 2. CMSV II
 3. CMSV III
 4. ...
 5. ...
Aparat Herbsta wybierz zdanie prawdziwe o działaniu i przewadze nad płytką Schwarz
 1. działa przez 24 godz. i efekt osiągany jest w ciągu 6-8 miesięcy
 2. działa przez 24 godz. i efekt osiągany jest w ciągu 3-5 miesięcy
 3. działa przez 12 godz. i efekt osiągany jest w ciągu 3-5 miesięcy
 4. ...
 5. ...
W których z niżej wymienionych zespołów może występować oligodoncja ?
1. Dysplazja ektodermalna.
2. Zespół Downa
3. Zespół Pierre Robina
4. Dysplazja obojczykowa czaszkowa
5. Zespół Plummera Vinsona
6. Zespół Joba

Wybierz prawidłową kombinację :
 1. 2, 3
 2. 5, 6
 3. 1, 2
 4. ...
 5. ...
Cechy łuków stalowych:
 1. Ulegają złamaniu przy ostrych zagięciach
 2. Można zmieniać ich właściwości przez obróbkę termiczną
 3. Łatwo się formuje i zgina
 4. ...
 5. ...
Które punkty ograniczają twarz fizjonomiczną?
 1. między brwiami a brodą
 2. między trichion a gnathion
 3. między ophryon a gnathion
 4. ...
 5. ...
Tyłożuchwie morfologiczne cechuje:
 1. wydłużony dolny odcinek twarzy
 2. bródka cofnięta poza polem biometrycznym
 3. skrócona długość trzonu żuchwy
 4. ...
 5. ...
Siła potrzebna do wywołania ruchu korzenia małego zęba wynosi:
 1. 120 - 150g
 2. 100 - 150g 4
 3. 35 - 70g
 4. ...
 5. ...
Aparat Headgear - wskaż prawidłowe:
 1. dzienny czas noszenia 12-14 h
 2. działanie ortodontyczne ma miejsce przy sile 350-450g
 3. są dwa typy tego aparatu - niski i wysoki
 4. ...
 5. ...
Która kość z części twarzowej człowieka rośnie najdłużej?
 1. szczęka
 2. lemiesz
 3. kość klinowa
 4. ...
 5. ...
Aparaty sprężynowe/elastyczne to:
 1. aparat Karłowskiej, Bimlera, Stockftscha
 2. Metzeldera, Karłowskiej, Stockfischa
 3. Wunderera, Bimlera, Karłowskiej
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij