Jesień 2020: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Które z poniższych nie powodują zmniejszenia wydzielania śliny?
 1. leki obniżające ciśnienie krwi.
 2. diuretyki.
 3. leki przeciwdepresyjne.
 4. ...
 5. ...
Narzędzie endodontyczne ma biały uchwyt, jest oznaczone liczbą 15 oraz symbolem koła. Jaki to rodzaj narzędzia i jaka jest średnica jego wierzchołka?
 1. pilnik H, średnica 0,015 mm.
 2. pilnik H, średnica 0,15 mm.
 3. pilnik S, średnica 0,015 mm.
 4. ...
 5. ...
Wskaż niedogodność związaną z techniką znieczulenia domiazgowego stosowanego w leczeniu endodontycznym:
 1. zbyt krótki czas znieczulenia.
 2. konieczność trepanacji komory i odsłonięcia miazgi u pacjenta cierpiącego z powodunieodwracalnego zapalenia miazgi.
 3. w momencie wkłucia igły do miazgi pacjent odczuwa silny dyskomfort
 4. ...
 5. ...
W obturacji kanału opartej na stosowaniu ciepłej gutaperki różnymi metodami występuje:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,5
 3. 2,3,4
 4. ...
 5. ...
W których zębach najczęściej występują kanału typu C?
 1. dolnych drugich zębach przedtrzonowych
 2. górnych trzecich zębach trzonowych
 3. dolnych drugich zębach trzonowych.
 4. ...
 5. ...
Przetoka to objaw:
 1. przewlekłego ropnego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.
 2. ostrego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.
 3. przewlekłego włóknistego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.
 4. ...
 5. ...
Po jakim czasie od spożycia węglowodanów pH płytki bakteryjnej wraca do poziomu wyjściowego, który nie inicjuje demineralizacji twardych tkanek zęba?
 1. 15-20min
 2. 5-10min
 3. 30-60 min
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie prawidłowe na temat zawartości procentowej porów w warstwie centralnej próchnicy szkliwa.
 1. 5-25%
 2. 1-15%
 3. 50-80%
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące odontoblastów:
 1. odontoblasty tworzą warstwę na obwodzie miazgi
 2. odontoblasty podlegają podziałom komórkowym.
 3. w procesie próchnicowym może dojść do uszkodzenia odontoblastów, jednakże przy sprzyjających warunkach, komórki te mogą być zastąpione przez nowe odontoblasty.
 4. ...
 5. ...
MTA (Mineral Trioxide Aggregate) nie jest wskazany w zabiegu:
 1. wypełnienia wstecznego po resekcji wierzchołka korzenia.
 2. pokrycia bezpośredniego miazgi.
 3. pokrycia pośredniego miazgi.
 4. ...
 5. ...
Jaki materiał jest najbardziej polecany do zamykania perforacji systemu kanałowego?
 1. Mineral Trioxide Aggregate.
 2. glasjonomer.
 3. płynny kompozyt.
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych preparatów posiada właściwości wysuszające kanał korzeniowy w przypadku obecności obfitego wysięku zapalnego?
 1. preparat antybiotykowo-steroidowy.
 2. twardniejący wodorotlenek wapnia.
 3. nietwardniejący Ca(OH) .
 4. ...
 5. ...
Ile typów konfiguracji kanałów w pojedynczym korzeniu obejmuje klasyfikacja wg Vertucciego?
 1. 4
 2. 5
 3. 8
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłową odpowiedź na temat chlorheksydyny.
 1. Stosujemy zazwyczaj do 14 dni
 2. W wyjątkowych przypadkach można do 30 dni
 3. Powoduje zabarwienie błony śluzowej, języka, wypełnień
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu zgłosiła się pacjentka z bólem zębów 16,15. W badaniu klinicznym brak ubytków próchnicowych, na RTG okolica OKW prawidłowa, zęby reagują na opukiwanie oraz mają obniżony próg pobudliwości podczas badania chlorkiem etylu.
Jakie powinno być dalsze postępowanie.
 1. Należy jedynie obserwować
 2. Wykonać leczenie endodontyczne
 3. Zlecić konsultację laryngologiczną celem wykluczenia zapalenia zatok
 4. ...
 5. ...
Wskaż, który z wymienionych może być składnikiem gotowych preparatów naoliwiających (lubrykantów) stosowanych w endodoncji:
 1. Gliceryna
 2. EDTA
 3. Nadtlenek mocznika
 4. ...
 5. ...
Jakie stężenie chlorheksydyny jest zalecane w leczeniu endodontycznym?
 1. 0,2%
 2. 2%
 3. 0,5%
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące okrężnego poszerzania kanału (ang. circumferential filling).
1) Technikę tę stosuje się do opracowywania kanałów szerokich;
2) Technika ta jest szczególnie wskazana do opracowywania kanałów, których kształt na przekroju jest okrągły;
3) Technika ta opiera się na wykonywaniu ruchów posuwisto-zwrotnych;
4) W trakcie wykonywania tej techniki wywiera się nacisk jedynie na dwie wybrane przeciwległe ściany kanału korzeniowego.
 1. 1,3
 2. 1,2,3
 3. 1,3,4
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych metod nie jest zalecana w przypadku leczenia zębów niedojrzałych?
 1. ekstyrpacja przyżyciowa.
 2. pulpotomia miazgi koronowej.
 3. głęboka amputacja.
 4. ...
 5. ...
Jakich preparatów z fluorem nie można stosować u dzieci poniżej 6r.ż.
 1. Żeli o obojętnym pH
 2. Żeli o kwasowym pH
 3. Pianek
 4. ...
 5. ...
Istotnymi czynnikami ryzyka próchnicy pierwszych zębów trzonowych stałych są morfologia bruzd oraz czas ich wyrzynania. Wskaż, które bruzdy na powierzchniach żujących mając dużą głębokość sprzyjają retencji biofilmu bakteryjnego, utrudniają oczyszczanie przez ślinę i skuteczne szczotkowanie, co w efekcie zwiększa ryzyko próchnicy pierwszych zębów trzonowych stałych:
 1. U, IK, odwróconego Y.
 2. U, I, odwróconego Y.
 3. V, U, IK.
 4. ...
 5. ...
Wstrząs definiuje się jako:
 1. uszkodzenie struktur podtrzymujących ząb ze wzmożoną ruchomością, ale bezprzemieszczenia.
 2. przemieszczenie zęba w kierunku innym niż osiowy.
 3. uszkodzenie struktur podtrzymujących ząb bez patologicznej ruchomości i bezprzemieszczenia.
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywą odpowiedź dotyczącą taurodontyzmu.
 1. Rozwidlenie korzeni przesunięte dowierzchołkowo
 2. Na RTG widoczna wydłużona komora i krótkie korzenie
 3. Przyczyną jest opóźnione poziome wgłobienie nabłonkowej przegrody pochewki Hertwiga
 4. ...
 5. ...
Co jest tymczasowym przeciwskazaniem do lakowania zębów.
 1. Bruzda wolna od próchnicy
 2. Średnie ryzyko próchnicy
 3. Czas od wyrznięcia krótszy niż 6 miesięcy
 4. ...
 5. ...
Transmisja bakterii próchnicotwórczych następuje w sposób nieciągły i przypada na określony okres w życiu dziecka, nazywany oknem infekcyjności (window of infectivity). Wyróżnia się dwa okna infekcyjności. Drugie okno infekcyjności (second window of infectivity) przypada na okres między:
 1. 6. a 12. miesiącem życia, średnio w 10. miesiącu życia.
 2. 6. a 12. rokiem życia.
 3. 5. a 6. rokiem życia.
 4. ...
 5. ...
Leczenie kanałowe zęba mlecznego przeprowadza się w przypadku: 
1) siekacza przed ukończeniem przez dziecko 4½ lat;
2) siekacza przed ukończeniem przez dziecko 5½ lat;
3) kła poniżej 7.- 8. roku życia;
4) kła powyżej 7.- 8. roku życia;
5) każdego zęba u dziecka z hemofilią.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,4.
 2. 2,4.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Wskaż metodę z wyboru wypełniania kanałów po leczeniu apeksyfikacyjnym.
 1. Pojedynczego ćwieka
 2. Kondensacji bocznej gutaperki
 3. Termoplastyczna
 4. ...
 5. ...
Pasty do zębów o zawartości fluoru 5000 ppm przy obecności odpowiednich wskazań mogą być stosowane w wieku od:
 1. 10 lat.
 2. 12 lat.
 3. 16 lat
 4. ...
 5. ...
Do zalecanych sposobów postępowania przy próchnicy początkowej nie należy:
 1. zastosowanie środków uwalniających jony fluoru.
 2. remineralizacja.
 3. odbudowa techniką warstwową.
 4. ...
 5. ...
Wskaźnikiem klinicznym w prognozowaniu wystąpienia w ciągu najbliższych 5 lat próchnicy w zębach stałych jest:
 1. występowanie > 2 powierzchni z objawami próchnicy w drugich zębach trzonowychmlecznych u 5-latków.
 2. występowanie > 2 powierzchni z objawami próchnicy w drugich zębach trzonowychmlecznych u 7-latków.
 3. występowanie > 2 powierzchni z objawami próchnicy w drugich zębach trzonowychmlecznych u 6-latków.
 4. ...
 5. ...
Pierwszy ząb przedtrzonowy szczęki wyrzyna się zwykle:
 1. miedzy 8. a 9. rokiem życia.
 2. między 10. a 11. rokiem życia.
 3. między 11. a 12. rokiem życia.
 4. ...
 5. ...
Dysplazja zębiny (DD) jest schorzeniem dziedziczonym w sposób autosomalny dominujący. W którym jej typie występuje istotnie zmniejszony zarys komory zęba o kształcie poziomo zorientowanego półksiężyca oraz krótkie korzenie zęba?
 1. typie I korzeniowym podtyp A.
 2. typie I korzeniowym podtyp B.
 3. typie I korzeniowym podtyp C.
 4. ...
 5. ...
W zębach mlecznych po zabiegu amputacji przyżyciowej całkowitej do pokrycia kikutów miazgi nie zaleca się preparatu:
 1. MTA.
 2. tlenku cynku z eugenolem.
 3. wodorotlenku wapnia.
 4. ...
 5. ...
Dwuaminofluorek srebra (SDF) to preparat znajdujący zastosowanie jako:
 1. żel stosowany w metodzie chemomechanicznego usuwania próchnicy.
 2. składnik lakieru fluorkowego drugiej generacji.
 3. środek wybarwiający płytkę nazębną.
 4. ...
 5. ...
Jaki jest najczęstszy uraz dotyczący zębów górnych przednich stałych.
 1. Wstrząs
 2. Złamanie korony
 3. Intruzja
 4. ...
 5. ...
Który z kątów analizy Schwarza umożliwia określenie położenia twarzowej części czaszki względem mózgowej części czaszki w wymiarze przednio-tylnym?
 1. Kąt F
 2. Kąt AB
 3. Kąt I
 4. ...
 5. ...
Który aparat nie jest aparatem stałym czynnościowym.
 1. Stała płaszczyzna nagryzowa
 2. Aparat Herbsta
 3. Aparat Nance’a
 4. ...
 5. ...
Która z niżej wymienionych wad należy do asymetrycznych wad rozwojowych.
 1. Zespół Aperta
 2. Dyzostoza żuchwowo-twarzowa
 3. Zespół obojczykowow-czaszkowy
 4. ...
 5. ...
Istnieją dwie metody rozsuwania szwu podniebiennego: RPE (rapid palatal expansion) i SPE (slow palatal expansion). Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące RPE:

1) pozwala aktywować aparat 0,5-1 mm dziennie;
2) pozwala aktywować aparat 1 mm na tydzień;
3) aktywne leczenie trwa około 3 miesięcy;
4) aktywne leczenie trwa 2-3 tygodnie;
5) tempo otwierania szwu jest bardziej fizjologiczne, zbliżone do tempa tworzenia się nowej kości.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,4,5
 2. 2,3,5
 3. 2,4
 4. ...
 5. ...
Śrubą umożliwiającą poszerzenie szczęki w trzech kierunkach jest śruba:
 1. Fischera
 2. Bertoniego
 3. Przylipiaka
 4. ...
 5. ...
Optymalna siła do nachylenia większych zębów to:
 1. 20-30g
 2. 40-50 g.
 3. 50-75 g
 4. ...
 5. ...
Jak będzie działał łuk wargowy, jeżeli zostanie umieszczony blisko brzegu siecznego.
 1. Położenie blisko brzegu siecznego będzie powodować przechylenie siekaczy
 2. Położenie blisko brzegu siecznego będzie powodować wychylenie siekaczy
 3. Położenie blisko brzegu siecznego spowoduje cofanie siekaczy
 4. ...
 5. ...
Analiza wg Rees umożliwia ocenę:
 1. korelacji długości łuku zębowego z sumą szerokości siekaczy
 2. płaszczyzny zgryzowej
 3. relacji między rozpiętością podstawy wierzchołkowej, a długością łuku zębowego - analiza bazy apikalnej
 4. ...
 5. ...
W jakim przypadku zalecane jest wykonywanie ćwiczenia Skalouda.
 1. hipotonia warg i policzków
 2. oddychanie przez nos
 3. wady doprzednie
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych chemioterapetyków jest stosowany jako I rzut w leczeniu martwiczo-wrzodziejącego zapalenia dziąseł.
 1. Doksycyklina
 2. Penicylina
 3. Metronidazol
 4. ...
 5. ...
Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje stadium D w rozwoju jednokorzeniowych zębów stałych wg Demirijana?
 1. Zlewają się miejsca mineralizacji, formując guzki zębowe.
 2. Rozpoczyna się mineralizacja górnego poziomu krypty.
 3. Formowanie korony jest zakończone, aż do granicy szkliwno-cementowej.
 4. ...
 5. ...
Wskaż aparat ortodontyczny służący do rozsuwania szwu podniebiennego:
 1. aparat Haasa
 2. aparat Karłowskiej A
 3. aparat Karłowskiej B
 4. ...
 5. ...
W aparacie czynnym, zewnątrzustnym typu Headgear wyróżnia się następujące wyciągi
 1. wysoki (ciemieniowo-potyliczny), prosty (kombinowany), niski (karkowy)
 2. wysoki (kombinowany), prosty (ciemieniowo-potyliczny), niski (karkowy)
 3. wysoki (ciemieniowo-potyliczny), prosty (karkowy), niski (kombinowany)
 4. ...
 5. ...
Który ząb najtrudniej znieczulić mimo poprawnego podania znieczulenia.
 1. 11
 2. 12
 3. 24
 4. ...
 5. ...
Zaznacz, które z poniższych węzłów chłonnych są powiększone w mononukleozie zakaźnej:
 1. Podżuchwowe i karkowe
 2. Podżuchwowe i potyliczne
 3. Zauszne i karkowe
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij