Jesień 2019: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Według M. Lalonde’a zdrowie zależy przede wszystkim od:
 1. czynników genetycznych
 2. funkcjonowania służby zdrowia
 3. stylu życia
 4. ...
 5. ...
Prawidłowe BMI wynosi:
 1. < 18,5 kg/m2
 2. 18,5 - 24,5 kg/m2
 3. 25 - 29,9 kg/m2
 4. ...
 5. ...
Zastosowanie profilaktyki wtórnej ma na celu:
 1. zapobieganie chorobom
 2. wczesne wykrywanie chorób
 3. leczenie chorób
 4. ...
 5. ...
Czym jest promocja zdrowia?
 1. są to kampanie reklamowe dotyczące zdrowego trybu życia
 2. jest to proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę przez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększenie potencjału zdrowia
 3. jest adresowana tylko do osób chorych
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłowe zdanie na temat polityki zdrowotnej:
 1. Polityka zdrowotna została przedstawiona w Karcie Ottawskiej w 1986 roki
 2. Polityka zdrowotna została przedstawiona w Deklaracji Helsińskiej w 1964 roku
 3. Głównym celem polityki zdrowotnej jest promocja zdrowia, czyli proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad zdrowiej
 4. ...
 5. ...
Choroba X powoduje wzrost liczby zgonów w populacji osób chorych.

W którym wskaźniku będzie to najbardziej widoczne?
 1. śmiertelność
 2. umieralność
 3. chorobowość
 4. ...
 5. ...
Niezdolność do pracy u kobiety w ciąży w ZUS ZLA oznaczana jest kodem literowym:
 1. Kodem A
 2. Kodem B
 3. Kodem C
 4. ...
 5. ...
W przypadku przeprowadzonych badań wstępnych i okresowych koszty pokrywa:
 1. pracownik
 2. pracodawca
 3. pracownik i pracodawca
 4. ...
 5. ...
Fundusz wypadkowy jest opłacany przez:
 1. pracownika
 2. pracodawcę
 3. pracownika i pracodawcę
 4. ...
 5. ...
Renta szkoleniowa przysługuje osobie mającej odpowiedni okres ubezpieczenia, której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Łączny okres wypłacania renty szkoleniowej ni emoże przekraczać:
 1. 12 miesięcy
 2. 18 miesięcy
 3. 24 miesięcy
 4. ...
 5. ...
Po upływie ilu dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w ZUS-ie osoba nabywa prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli doszło do wypadku w czasie pracy?
 1. 30 dni
 2. 60 dni
 3. 90 dni
 4. ...
 5. ...
Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenie rehabilitacyjne może być przyznawane maksymalnie na okres do:
 1. 3 miesięcy
 2. 6 miesięcy
 3. 9 miesięcy
 4. ...
 5. ...
Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie na:
 1. 10 dni
 2. 14 dni
 3. 30 dni
 4. ...
 5. ...
Czy lekarz może stosować terapię o niepotwierdzonej naukowo skuteczności?
 1. nie
 2. tak, na wyraźną prośbę pacjenta
 3. tak, na polecenie przełożonego
 4. ...
 5. ...
Jak postąpisz, gdy stwierdzisz, że Twój kolega - lekarz popełnił błąd medyczny?
 1. starasz się to ukryć
 2. informujesz przełożonego
 3. składasz anonimowe zawiadomienie do prokuratury
 4. ...
 5. ...
Czy lekarz może udostępnić dokumentację medyczną pracownikowi NFZ?
 1. tak
 2. po uzyskaniu zgody pacjenta
 3. po uzyskaniu zgody od przełożonego
 4. ...
 5. ...
W Twoim gabinecie zjawia się policjant, który prosi Cię o dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta Tłumaczy się działaniem na zlecenie prokuratora, który prowadzi sprawę przeciwko Twojemu pacjentowi.

Co robisz?
 1. udostępniasz całą dokumentację
 2. udostępniasz dokumentację, ale tylko fragmenty, które Twoim zdaniem mogą być istotne dla sprawy
 3. pozwalasz policjantowi zrobić xero na terenie placówki
 4. ...
 5. ...
Opiekun faktyczny pacjenta to:
 1. rodzice dziecka
 2. osoba, która sprawuje opiekę nad pacjentem z powodu ustawowego obowiązku
 3. osoba wyznaczona przez pacjenta
 4. ...
 5. ...
Kiedy lekarz może odstąpić od udzielenia informacji pacjentowi na temat jego zdrowia?
 1. gdy tak mówi mu jego przełożony
 2. gdy takie jest życzenie rodziny pacjenta
 3. gdy rokowanie jest niepomyślne
 4. ...
 5. ...
Kto musi wyrazić zgodę na leczenie 16-letniego pacjenta?
 1. tylko pacjent
 2. tylko opiekun ustawowy
 3. pacjent i jego opiekun ustawowy
 4. ...
 5. ...
Chcesz rozpocząć leczenie u pacjenta, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony.

Czy prosisz go o zgodę na leczenie?
 1. Nie. Jeżeli pacjent jest całkowicie ubezwłasnowolniony nie potrzebna jest jego zgoda.
 2. Nie. Jeżeli pacjent jest całkowicie ubezwłasnowolniony potrzebna jest zgoda tylko jego przedstawiciela ustawowego
 3. Tak. Jeżeli pacjent jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ale jest w stanie zrozumieć treść zgody potrzebna jest zgoda zarówno pacjenta, jak i przedstawiciela ustawowego
 4. ...
 5. ...
W terapii przeciwgrzybiczej u pacjenta użytkującego ruchome uzupełnienia protetyczne zaleca się stosowanie:
 1. 100 000 j.m./ml nystatyny 3-4x dziennie nakraplając na wewnętrzną stronę protezy
 2. 3-4 mln j.m./ml nystatyny 3-4x dziennie nakraplając na wewnętrzną stronę protezy
 3. 3-4 mln j.m./m nystatyny 3-4x dziennie, do płukania jamy ustnej
 4. ...
 5. ...
W jakim kierunku dochodzi do zaniku podłoża kostnego wraz z wiekiem?
 1. w odcinku przednim od strony stoków językowych, a w odcinku bocznym od strony przedsionka
 2. w odcinku bocznym od strony stoków językowych, a w odcinku przednim od strony przedsionka
 3. wyłącznie od strony stoków językowych
 4. ...
 5. ...
Jakie elementy/punkty w szczęce oceniamy w stosunku do linii pośrodkowej?
 1. brodawka podniebienna
 2. symetria położenia dołków podniebiennych
 3. linia pośrodkowa siekaczy górnych
 4. ...
 5. ...
Jakie rodzaje stopów zastosujesz do wykonawstwa lanych wkładów koronowo- korzeniowych?

1. stopy tytanu
2. stal nierdzewna
3. stopy chromowo - niklowe
4. stopy złota typu III i IV
5. stopy chromowo - kobaltowe
6. stopy srebrowo - palladowe
7. stopy niklowo - tytanowe
8. stopy tytanowo – molibdenowe
 1. 3,4,5,6
 2. 1,2,3,4
 3. 5,6,7,8
 4. ...
 5. ...
W jakim obszarze możliwe jest dokonanie poszerzenia granic protezy dolnej?
 1. okolica podjęzykowa
 2. okolica pozazębodołowa
 3. okolica pozatrzonowcowa
 4. ...
 5. ...
Jakiej substancji nie znajdziemy w proszku akrylowej masy polimeryzacyjnej?
 1. barwnik
 2. inicjator
 3. inhibitor
 4. ...
 5. ...
Projektując mosty, jakie informacje należy wziąć pod uwagę w kwestii filarów?:

1. stosunek korony do korzenia optymalnie 2:3 a minimalnie 1:1
2. stosunek korony do korzenia optymalnie 1:2 a minimalnie 1:1
3. prawidłowo rozmieszczone filary w odpowiedniej ilości
4. prawo Ante, mówiące o powierzchni ozębnej
5. prawo Ante, mówiące o usunięciu przęsła
6. higiena jamy ustnej
7. ilość miejsca w zgryzie
8. rodzaj materiału, z którego wykonana będzie praca

Wybierz prawidłową kombinację:
 1. 1,2,5,6,7,8
 2. 1,2,3,4,5,6
 3. 1,3,4,6,7,8
 4. ...
 5. ...
Uszczelnienie pierwotne - wybierz prawidłowe zdanie:
 1. wykonujemy na modelu
 2. czas pobierania wycisku z uszczelnieniem pierwotnym może być wydłużony
 3. po uszczelnieniu pierwotnym musimy podskrobywać model gipsowy
 4. ...
 5. ...
106.Wybierz poprawną kolejność etapów podczas podbierania wycisku wybiórczo - odciążającego wg Kozłowskiego:

1. wycisk anatomiczny (pod wykonanie łyżek indywidualnych i modelu pomocniczego)
2. wycisk czynnościowy
3. zaznaczenie miejsca odciążenia w jakie ustnej
4. nałożenie masy na łyżkę
5. odlanie definitywnego modelu roboczego
6. nałożenie rzadkiego gipsu na model
7. włożenie łyżki z masą do ust pacjenta i dociśnięcie
8. zebranie masy i zrobienie otworów w łyżce
 1. 1,6,2,3,4,7,8,5
 2. 1,2,3,4,5,6,7,8
 3. 2,1,3,4,6,5,8,7
 4. ...
 5. ...
Pacjenta zgłosiła się z mocno zniszczonymi (utrata znaczniej ilości tkanek na różnych powierzchniach zębów; rozległe, stare wypełnienia kompozytowe) i przebarwionymi zębami 11 i 12 celem poprawy estetyki uśmiechu. Zęby po leczeniu kanałowym w przeszłości (poprawnie wykonanym).

Postępowanie bezcelowe i błędne to wykonanie:
 1. licówek ceramicznych
 2. nadbudowy z kompozytem z licowaniem
 3. koron metalowo-porcelanowych
 4. ...
 5. ...
W jaki sposób w laboratorium technicznym można wykonać koronę pełnoceramiczną?

1. spiekanie
2. infiltracja szkłem
3. prasowanie
4. odlewanie
5. napalanie na cynie
6. CAD/ CAM
7. erozja iskrowa
8. galwanoforming
 1. 1,2,3,4,5
 2. 1,2,3,4,6
 3. 3,4,5,6,7
 4. ...
 5. ...
Jakiego rodzaju stopień wykonywany jest podczas szlifowania zęba pod koronę metalową?
 1. light chamfer
 2. shoulder with bevel
 3. heavy chamfer
 4. ...
 5. ...
Prawidłową okluzję wyróżniamy wtedy, gdy:
 1. zgryz opiera się na zrównoważonym kontakcie zębów bocznych oraz braku kontaktu siekaczy
 2. zgryz opiera się na zrównoważonym kontakcie zębów bocznych oraz słabszym kontakcie siekaczy
 3. głowy stawowe wyrostka kłykciowego żuchwy ustalone są centralnie w dołkach stawowych
 4. ...
 5. ...
Co zapewnia połączenie ceramiki z metalem?

1. połączenie chemiczne (tlenki)
2. retencja mikromechaniczna
3. większy skurcz porcelany niż metalu
4. gruba warstwa napalonej porcelany
5. większy skurcz metalu niż porcelany
6. większa ekspansja termiczna metalu niż porcelany
7. większa ekspansja porcelany niż metalu

Prawidłowa kombinacja odpowiedzi to:
 1. 1,2,3,4
 2. 1,2,3,7
 3. 1,3,4,5
 4. ...
 5. ...
Jaka powinna być prawidłowa okluzja w protezach całkowitych?
 1. obustronnie zbalansowana
 2. w ruchach ekscentrycznych występuje kontakt po stronie pracującej i balansującej
 3. charakteryzuje się występowaniem kontaktów w obrębie zębów bocznych, zaś zęby przednie są w polu okluzyjnym
 4. ...
 5. ...
Wybierz poprawne cechy, którymi charakteryzują się klamry w protezach szkieletowych:

1. siła tarcia znajduje się nad równikiem zęba
2. siła tarcia znajduje się pod równikiem zęba
3. stabilizują zęby
4. przeciwdziałają siłą pionowym
5. przeciwdziałają siłą poziomym
 1. 2,3,5
 2. 1,2,3
 3. 1,2,5
 4. ...
 5. ...
O hipotermii mówimy, gdy temperatura głęboka ciała wynosi:
 1. < 25 st.C
 2. < 28 st.C
 3. < 32 st.C
 4. ...
 5. ...
Uszkodzenie przepony może przebiegać z:
 1. niewydolnością oddechową
 2. zapaleniem otrzewnej
 3. niedrożnością jelit
 4. ...
 5. ...
Zaznacz fałszywe zdanie na temat zatrucia tlenkiem węgla:
 1. podejrzewaj zatrucie tlenkiem węgla u osoby przywiezionej z pożaru
 2. najważniejszym leczeniem jest zastosowanie tlenoterapii
 3. pacjenci mogą prezentować objawy niedokrwienia mięśnia sercowego
 4. ...
 5. ...
Zaznacz zdanie prawdziwe na temat midazolamu:
 1. należy do benzodiazepin
 2. można go stosować dożylnie
 3. w przypadku przedawkowania należy zastosować nalokson
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawdziwe zdanie na temat leczenia bradykardii:
 1. stosuje się adenozynę
 2. stosuje się atropinę w dawce 150 μg, doustnie
 3. stosuje się atropinę w dawce 500 μg, doustnie
 4. ...
 5. ...
Do objawów zapalenia zakrzepowego żył głębokich nie należy:
 1. obrzęk
 2. ból
 3. Cposzerzenie żył powierzchownych
 4. ...
 5. ...
Osoba nieprzeszkolona w prowadzeniu RKO, będąca świadkiem utraty przytomności u osoby dorosłej, po upewnieniu się o bezpieczeństwie swoim i poszkodowanego, powinna:
 1. ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
 2. przystąpić do uciskania klatki piersiowej
 3. wykonać 2 wdechy ratownicze i przystąpić do uciskania klatki piersiowej
 4. ...
 5. ...
Który stan nie wymaga natychmiastowej intubacji?
 1. nagłe zatrzymanie krążenia
 2. uraz twarzoczaszki
 3. 3 punkty w skali Glasgow
 4. ...
 5. ...
U pacjenta, który zatruł się substancją żrącą należy wykonać:
 1. płukanie żołądka, ale tylko do 1 godziny od zatrucia
 2. płukanie żołądka, ale tylko do 6 godzin od zatrucia
 3. płukanie żołądka, niezależnie od czasu jaki upłynął
 4. ...
 5. ...
Paradoksalne ruchy klatki piersiowej spotkasz u pacjenta z:
 1. wiotką klatką piersiową
 2. urazem klatki piersiowej
 3. odmą prężną
 4. ...
 5. ...
Schodek wargowy Korhausa w prawidłowym profilu warg :
 1. umiarkowany ujemny
 2. nasilony ujemny
 3. umiarkowany dodatni
 4. ...
 5. ...
Odległość międzykłowa w żuchwie w wieku 13 lat wynosi zazwyczaj:
 1. 22-24 mm
 2. 24-26 mm
 3. 26-28 mm
 4. ...
 5. ...
Punkt oporu w zębie trzonowym znajduje się w :
 1. furkacji
 2. ⅓ dokoronowej części korzeni
 3. ⅓ dowierzchołkowej części korzeniu
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij