Jesień 2019: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Do pozastawowych objawów RZS należą:
1. Powiększenie węzłów chłonnych
2. Guzki reumatoidalne
3. Włóknienie płuc
4. Zapalenie spojówek, twardówki, nadtwardówki
5. Zapalenie osierdzia
 1. Wszystkie
 2. Tylko 2
 3. 3, 5
 4. ...
 5. ...
W ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego występują następujące objawy, za wyjątkiem:
 1. Objaw Dunphy'ego
 2. Objaw Blumberga
 3. Objaw Jaworskiego
 4. ...
 5. ...
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego wg SCORE jest obliczana na podstawie:
1. Glikemii
2. Triglicerydów
3. Cholesterolu całkowitego
4. Cholesterolu HDL
5. Cholesterolu LDL
 1. 3, 4, 5
 2. 3, 4
 3. 1, 2, 4
 4. ...
 5. ...
W 2005 roku do PSO wprowadzono szczepienie, które znacznie zredukowało występowanie zapalenia nagłośni. Było to szczepienie przeciwko:
 1. pneumokokom
 2. odrze, śwince i różyczce
 3. Haemophilus influenzae
 4. ...
 5. ...
Jakie uchyłki najczęściej występują w jelicie grubym?
 1. Nabyte uchyłki w esicy
 2. Wrodzone uchyłki esicy
 3. Wrodzone uchyłki katnicy
 4. ...
 5. ...
Pacjentka lat 45, leczona przewlekle atorwastatyną w dawce 40 mg oraz ramiprilem 10 mg, ostatnio przebyty TIA. Wyniki badań: cholesterol całkowity 266 mg/dl, trójglicerydy 160 mg/dl, LDL 155 mg/dl, ALT w normie, BP 138/74. Wskaż poprawne zdanie dotyczące leczenia hiperlipidemii:
 1. Należy dołączyć ezetymib
 2. Należy dołączyć fibraty
 3. Należy dołączyć żywice jonowymienne
 4. ...
 5. ...
Rak kosmówki jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów u kobiet. W jaki sposób jest stawiana jego diagnoza?
 1. Pomiar stężeń hCG
 2. Badanie histopatologiczne po histerekomii
 3. Badanie histopatologiczne po biopsji endometrium lub wyłyżeczkowaniu jamy macicy
 4. ...
 5. ...
Niedokrwistość chorób przewlekłych można odróżnić od niedokrwistości z niedoboru żelaza poprzez:
 1. Podwyższone stężenie ferrytyny
 2. Obniżone stężenie całkowitej zdolności wiązania żelaz (TIBC)
 3. Obniżone MCV
 4. ...
 5. ...
Streptococcus pyogenes może powodować u dzieci powikłania wynikające z reakcji autoimmunologicznych, do których należą:
1. Zespół hemolityczno-mocznicowy
2. Gorączka reumatyczna
3. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (PANDAS)
4. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
5. Zespół gorączki nawracającej (PFAPA)
 1. Wszystkie
 2. 1, 2, 3, 4
 3. 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Teratozoospermia to:
 1. Mniej niż 4% ruchliwych plemników
 2. Mniej niż 4% plemników o prawidłowej budowie
 3. Więcej niż 250 mln plemników w 1 ml
 4. ...
 5. ...
Tabletka antykoncepcyjna dwuskładnikowa jest dobrym czynnikiem protekcyjnym w stosunku do raku:
1) jajnika
2) wątroby
3) endometrium
4) szyjki macicy
5) nerki
 1. 2, 3, 4
 2. 1, 5
 3. 1, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Lekiem pierwszego rzutu w gorączce jest paracetamol. Jego maksymalna dobowa dawka u dorosłych wynosi:
 1. 2g
 2. 3g
 3. 4g
 4. ...
 5. ...
Leki przeciwcukrzycowe, które mają łatwe dawkowanie, nie powodują hipoglikemii i przyrostu masy ciała, mają korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego i zgonu oraz spowalniają rozwój PChN, to:
 1. insulina
 2. flozyny
 3. sulfynylomocznik
 4. ...
 5. ...
Do cech guzów germinalnych jajnika należą:
1. Występują u młodych kobiet
2. Występują wyłącznie po menopauzie
3. Można je diagnozować na podstawie markerów: CA-125, CA-15.5
4. Można je diagnozować na podstawie markerów: AFP, B-HCG
5. Dobrze reaguje na na chemioterapię
6. Zawsze są złośliwe
7. Leczy się wyłącznie radioterapią

Zaznacz kombinacje:
 1. 1, 3, 7
 2. 1, 4, 5
 3. 4, 5, 6
 4. ...
 5. ...
Lekiem pierwszego rzutu u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i albuminurią jest:
 1. b-adrenolityk
 2. sartan
 3. diuretyk tiazydowy
 4. ...
 5. ...
Do przerwania ostrego napadu dny moczanowej stosujemy:
 1. Kolchicyna
 2. Allopurinol
 3. Furosemid
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych to alarmujące objawy choroby refluksowej u dzieci?
1. Dysfagia
2. Biegunka
3. Nocne napady kaszlu i duszności
4. Zaparcia
5. Spadek masy ciała
 1. 1, 2, 3
 2. 2, 3, 5
 3. 1, 3, 5
 4. ...
 5. ...
Hebefilia to rodzaj:
 1. fetyszyzmu
 2. pedofilii
 3. sadomasochizmu
 4. ...
 5. ...
I stopień klasyfikacji klinicznego zaawansowania raka żołądka wg skali Bormanna to:
 1. polip bez owrzodzenia
 2. owrzodzenie z uniesionymi brzegami
 3. owrzodzenie o zatartych brzegach
 4. ...
 5. ...
Zgodnie z Narodowym Programem Profilaktyki chorób nowotworowych wykonasz badania:

1. Kolonoskopię 50-65 rż z interwałem 15 lat
2. Kolonoskopię 50-60 rż z interwałem 5 lat
3. Kolonoskopię 55-64 rż z interwałem 10 lat
4. Badanie cytologiczne 25-59 rż z interwałami 3 lata
5. Mammografię u kobiet 50-69 rż z interwałem 3 lala

 1. 1, 4
 2. 1, 5
 3. 2, 5
 4. ...
 5. ...
82-letni pacjent przywieziony przez zespół pogotowia ratunkowego na szpitalny oddział ratunkowy z zaburzeniami świadomości, hipotonią, utratą kontaktu. Przebywał w ośrodku opiekuńczym z powodu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Przewlekle cewnikowany z powodu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, mocz w cewniku mętny. Jakie badania wykonasz w celu potwierdzenia urosepsy?
 1. Krwi i moczu bezpośrednio z cewnika.
 2. Moczu z worka po jego wymianie.
 3. Krwi i moczu po przepłukaniu cewnika solą fizjologiczną.
 4. ...
 5. ...
Pacjent: mężczyzna lat 75, w badaniach laboratoryjnych anemia z niedoboru żelaza, poza tym bezobjawowy. Jaki nowotwór należy wykluczyć w pierwszej kolejności?
 1. Przewodu pokarmowego
 2. Płuca
 3. Stercza
 4. ...
 5. ...
Jakie zmiany u ciężarnej są fizjologiczne w II trymestrze ciąży?
 1. Wzrost hematokrytu
 2. Obniżenie hemoglobiny
 3. Wzrost hemoglobiny
 4. ...
 5. ...
Co jest najrzadszą przyczyną niedrożności mechanicznej jelit?
 1. Uwięźnięta przepuklina
 2. Obecność zrostów
 3. Nowotwór złośliwy
 4. ...
 5. ...
Bilanse zdrowia w pierwszym roku życia dziecka to:
 1. sześć: wizyta patronażowa, 3-6 t.ż, 3-4 msc, 6 msc, 9 msc, 12 msc
 2. pięć: wizyta patronażowa, 3-4 msc, 6 msc, 9 msc, 12 msc
 3. trzy: w terminach szczepień obowiązkowych
 4. ...
 5. ...
Do rozpoznania POChP koniecznym badaniem jest:
 1. spirometria
 2. tomografia klatki piersiowej z kontrastem
 3. podwyższone CRP
 4. ...
 5. ...
Pacjent lat 81, zgłosił się do lekarza z dusznością, trzeszczeniami nad podstawami płuc, obustronnymi obrzękami kończyn dolnych. W badaniach: ćiśnienie 120/70, kreatynina w normie, stężenie sodu 130 mmol/dl. Jakie leczenie zastosujesz:
 1. furosemid dożylnie 1 mg/kg
 2. roztwór NaCl 0,9% dożylnie
 3. roztwór glukozy 5% dożylnie
 4. ...
 5. ...
Prawidłowa saturacja krwi tętniczej mierzona pulsoksymetrem u osoby <70 r.ż wynosi:
 1. >>85
 2. >>89
 3. >>92
 4. ...
 5. ...
Metoda operacyjna w ginekologii, która nie daje widocznej blizny, jest korzystna u osób otyłych i ma bardzo ograniczone pole operacyjne:
 1. Bezuszny – cięcie sposobem Pfannenstiela
 2. Laparoskopowy
 3. Dostęp pochwowy
 4. ...
 5. ...
W jakiej sytuacji nie zakłada się PEG (przezskórnej endoskopowej gastrostomii):
 1. Gdy guz zamyka światło gardła
 2. Gdy guz zamyka światło przelyku
 3. Gdy guz zamyka światło wpustu
 4. ...
 5. ...
Do obligatoryjnych badań u pacjenta ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem nie należy:
 1. Doustny test obciążenia glukozą
 2. Na i K
 3. Kreatynina i GFR
 4. ...
 5. ...
Charakterystyczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna są:
1. Przeciwciała ASCA
2. Megacolon toxicum
3. Przetoki
4. Polipy rzekome
5. Zmiany okołoodbytnicze
 1. 1, 3, 4
 2. 1, 3, 5
 3. 1, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Rozpoznanie choroby zakaźnej należy zgłosić do następującej instytucji:
 1. Główny Urząd Statystyczny
 2. Ministerstwo Zdrowia
 3. Państowa Inspekcja Sanitarna
 4. ...
 5. ...
Której metody nie stosuje się w leczeniu operacyjnym przepukliny pachwinowej:
 1. Bassiniego
 2. Halsteda
 3. Littrego
 4. ...
 5. ...
Jaka jest najczęstsza lokalizacja guzów gastrynowych - gastrinoma?
1 - żołądek
2 - dwunastnica
3 - pęcherzyk żółciowy
4 - trzustka
5 - wyrostek robaczkowy
 1. 2, 4
 2. 1, 3
 3. 1, 4
 4. ...
 5. ...
Jałowy ropomocz może wystąpić w:
1. gruźlicy układu moczowego
2. ostrym cewkowo śródmiąższowym zapaleniu nerek
3.zakażeniu Chlamydia
4. nefropatii toczniowej
5. zespole Sjogrena
Wybierz kombinację
 1. ...
 2. ...
Co jest cechą charakterystyczną zapalenia odcinka krzyżowego w spondyloartropatii?
 1. zmniejszenie bólu po ruchu
 2. zmniejszenie bólu po odpoczynku
 3. Nagly początek
 4. ...
 5. ...
W pseudohipoparatyroidyzmie jest:
 1. po podaniu PTH wzrost wydzielania cAMP i fosforu w nerkach
 2. niski poziom wapnia i fosforu
 3. niski poziom wapnia i wysoki poziom fosforu
 4. ...
 5. ...
Izolowane thelarche różni się od przedwczesnego dojrzewania płciowego
 1. dojrzewanie gruczołów piersiowych
 2. pojawienie owłośnienia łonowego
 3. pojawienie owłośnienia pod pachami
 4. ...
 5. ...
Kiedy pojawi się żółtaczka u noworodków:
 1. 2-3 doba po porodzie
 2. 4-5 doba po porodzie
 3. 1 tydzień po porodzie
 4. ...
 5. ...
Termin "mania" oznacza w psychiatrii:
 1. zaburzenie urojeniowe w postaci urojeń prześladowczych (tzw. "mania prześladowcza")
 2. przekonanie o własnej wysokiej wartości (tzw. "mania wielkości")
 3. ???
 4. ...
 5. ...
Do lekarza rodzinnego zgłosił się pacjent zażywający stale acenokumarol, u którego INR=5,8 i nie stwierdza się objawów krwawienia. W tej sytuacji należy:
 1. zmniejszyć tygodniową dawkę acenokumarolu o 10% nie wstrzymując leczenia
 2. odstawić acenokumarol na 1-2 dni do uzyskania wartości INR 2-3
 3. podać natychmiast 1/2 tabletki witaminy K, zmniejszając dawkę acenokumarolu przypadającą na ten dzień
 4. ...
 5. ...
Choroba rąk, stóp i ust, wskaż zdania prawdziwe:
1. Czynnik etiologiczny parwowirusy
2. Czynnik etiologiczny enterowirusy
3. Chorują tylko niemowlęta
4. Leczenie tylko objawowe
5. Okres wysypki 7–10 dni
6. Okres wysypki 3–5 dni
 1. 1, 2, 6
 2. 2, 4, 5
 3. 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Prawdziwe jest w kontekście defibrylacji u pacjenta w hipotermii (temperatura <27 stopni) z nagłym zatrzymaniem krążenia w mechanizmie migotania komór:
 1. Jednokrotna próba defibrylacji do czasu uzyskania temperatury >30 stopni
 2. Nie zaleca się defibrylacji do czasu uzyskania temp. >30 stopni
 3. Trzykrotna próba defibrylacji do czasu uzyskania temp. >30 stopni
 4. ...
 5. ...
Kobieta lat 45 trafia na SOR. HR 60/min, BP 110/80, RR 10/min, glikemia 115, szpilkowate źrenice. Przyjmuje meloksykam 15mg/d i oksykodon 10 mg doraźnie + zaburzenia świadomości, chyba śpiączka.
 1. Zatrucie opioidami, podać flumazenil 0.5 mg dożylnie
 2. Śpiączka hipoglikemiczna
 3. Zatrucie opioidami, podać 0,4 mg naloksonu
 4. ...
 5. ...
Infekcja u dziecka z gorączką i wysypką o pęcherzykowym charakterze, która zmienia się w strupy w ciągu 7 dni, to:
 1. rumień nagły
 2. liszajec
 3. odra
 4. ...
 5. ...
Które parametry używane są do obliczania GFR we wzorze MDRD?
1. Wzrost
2. Waga
3. Płeć
4. Wiek
5. Kreatynina w surowicy
6. Kreatynina w moczu
 1. 3, 4, 5
 2. 2, 3, 4, 5
 3. 1, 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Osiemnastolatek z różą przed trzema tygodniami zasłabł wieczorem, poza tym bez chorób przewlekłych. Obecnie osłabiony, obrzęk kończyn dolnych i krwiomocz, nadciśnienie tętnicze. W badaniu moczu białko 0,8 g/d i liczne erytrocyty. Na co choruje?
 1. Rak nerki
 2. Róża nawrotowa
 3. Zespół nefrytyczny w przebiegu ostrego KZN
 4. ...
 5. ...
Pacjent chorujący na ChAD2 nie zgłosi się do lekarza z objawami:
 1. Manii
 2. Depresji
 3. Eutymii
 4. ...
 5. ...
Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 u chorego po epizodzie tonięcia czas zanurzenia, który wiąże się ze złym rokowaniem, przekracza:
 1. 3 min
 2. 5 min
 3. 7 min
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij