Wiosna 2021: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Który ze środków do płukania kanałów korzeniowych może być stosowany jako ostatni ze względu na przedłużone działanie przeciwbakteryjne?
 1. podchloryn sodu.
 2. EDTA.
 3. kwas cytrynowy.
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu stomatologicznego zgłosił się młody człowiek w celu leczenia zęba 37. W badaniu stwierdzono miękką, czerwonawą, kalafiorowatą narośl wystającą z rozległego ubytku próchnicowego w koronie zęba 37. Zmiana jest niebolesna, ale pacjent podaje epizody spontanicznego bólu w przeszłości. Test termiczny na zimno wykazał osłabioną wrażliwość miazgi zęba. W przebiegu jakiej sytuacji klinicznej może powstać zmiana opisana powyżej?
 1. martwicy miazgi.
 2. nieodwracalnego zapalenia miazgi z żywą miazgą.
 3. odwracalnego zapalenia miazgi.
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych stanów jest wskazaniem do leczenia metodą przykrycia pośredniego, jeśli miazga wykazuje prawidłową reakcję na test żywotności?
 1. przypadkowe zranienie miazgi.
 2. przypadkowe obnażenie miazgi.
 3. próchnica głęboka.
 4. ...
 5. ...
Jaki materiał może być zastosowany bezpośrednio na miazgę w przypadku pulpotomii?
1) glassjonomer;
2) wodorotlenek wapnia nietwardniejący;
3) tlenek cynku z eugenolem;
4) MTA.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 1,3.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące testu elektrycznego wykonywanego w badaniu stanu miazgi zęba:
1) badania elektropobudliwości nie należy wykonywać u pacjentów z rozrusznikiem serca;
2) zęby z całkowitą martwicą miazgi wykazują obniżony próg pobudliwości;
3) badanie tą metodą nie określa rodzaju zapalenia miazgi;
4) wynik fałszywie dodatni może być spowodowany obecnością złogów mineralnych w jamie zęba.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 1,4.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Wskaż właściwą nazwę procesu zużycia tkanek twardych zębów, który manifestuje się skróceniem koron zębów, starciem brzegów siecznych zębów przednich oraz guzków zębów bocznych i towarzyszy jako objaw bruksizmowi:
 1. abrazja.
 2. atrycja.
 3. abfrakcja.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące opracowania ubytku metodą tunelową:
1) stosuje się ją w zębach wychylonych przedsionkowo lub językowo;
2) pozwala zachować niepodminowaną krawędź brzeżną;
3) może być zastosowana w przypadku próchnicy pierwotnej na powierzchni stycznej zębów bocznych;
4) dostęp do ubytku preparuje się od powierzchni przedsionkowej lub językowej.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 1,3.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące bólu promieniującego:
1) ból ten jest charakterystyczny dla nieodwracalnych zapaleń miazgi;
2) w wyniku promieniowania bólu chory określa stronę, z której ból pochodzi, choć nie zawsze jest w stanie wskazać, czy zębem przyczynowym jest ząb górny czy dolny;
3) ból pochodzący od zęba 35 może promieniować do oka i skroni;
4) ból pochodzący od zęba 46 może promieniować do ucha;
5) ból pochodzący od zęba 26 może promieniować do potylicy i szyi.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. tylko 2.
 2. 1,5.
 3. 2,3,4.
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące adhezji do szkliwa i zębiny:
 1. wytrawianie zębiny usuwa warstwę mazistą, odwapnia powierzchowną zębinę i kanaliki zębinowe.
 2. warstwa hybrydowa powstaje przez łączenie żywicy z kolagenem poprzez wiązania krzyżowe monomeru.
 3. traktowanie powierzchni zęba kondycjonerem poprawia efektywność wiązania glassjonomeru do twardych tkanek zęba.
 4. ...
 5. ...
Zębina wtórna fizjologiczna:
 1. powstaje na skutek działania czynników szkodliwych.
 2. odkłada się nierównomiernie, tylko na niektórych ścianach jamy zęba.
 3. posiada mniej regularną budowę niż zębina wtórna patologiczna.
 4. ...
 5. ...
Typ III wg klasyfikacji Vertuciego oznacza następujący układ kanałów korzeniowych:
 1. jeden szeroki kanał wychodzący z komory, dzielący się na dwa, które w pobliżu wierzchołka łączą się ponownie w pojedynczy kanał.
 2. pojedynczy kanał rozpoczynający się centralnie w komorze zęba, a kończący się w okolicy wierzchołka jednym otworem anatomicznym.
 3. pojedynczy kanał wychodzący z komory, dzielący się w pobliżu wierzchołka na dwa odrębne, wyraźne kanały z oddzielnymi otworami anatomicznymi.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące kompomerów:
 1. można je stosować tylko do wypełnień ubytków w zębach przednich.
 2. składają się w ok. 80% ze szkło-jonomeru i w ok. 20% ze składnika żywiczego.
 3. charakteryzują się lepszą estetyką niż glassjonomery.
 4. ...
 5. ...
Do usunięcia warstwy mazistej z kanału korzeniowego można zastosować:
 1. roztwór NaCl - do usunięcia części organicznej warstwy mazistej i roztwór EDTA - do usunięcia części nieorganicznej warstwy mazistej.
 2. roztwór NaOCl - do usunięcia części nieorganicznej warstwy mazistej i roztwór EDTA - do usunięcia części organicznej warstwy mazistej.
 3. roztwór NaOCl - do usunięcia części organicznej warstwy mazistej i roztwór EDTA - do usunięcia części nieorganicznej warstwy mazistej.
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące procesu próchnicowego:
 1. próchnica jest wynikiem braku równowagi między demineralizacją a remineralizacją.
 2. częściowo beztlenowe i beztlenowe środowisko zapewnia idealną niszę dla bakterii próchnicotwórczych.
 3. bakterie szybko kolonizują gładkie powierzchnie nowo wyrzniętych zębów, ponieważ kształt powierzchni przyczynia się do ich wysokiej podatności na próchnicę.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące techniki opracowywania kanałów narzędziami ProTaper:
1) technika ta dedykowana jest opracowywaniu wąskich i zakrzywionych kanałów;
2) narzędzia te występują w wersji ręcznej i maszynowej;
3) narzędzia F2 mają na przekroju poprzecznym kształt wypukłego trójkąta;
4) system ProTaper jest zalecany do opracowania tylko przywierzchołkowej części kanałów;
5) produkowane są narzędzia SX o długości 19 mm, 21 mm i 25 mm.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 3,4,5.
 3. 1,3,5.
 4. ...
 5. ...
Wskazania do przeprowadzenia ponownego leczenia kanałowego zęba obejmują:
 1. nieprawidłowe wypełnienie kanału.
 2. niewygojoną zmianę okołowierzchołkową.
 3. obecność czynnej przetoki.
 4. ...
 5. ...
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje próchnicę wtórną?
 1. dotyczy zębów pozbawionych żywej miazgi.
 2. ma niekontrolowany przebieg.
 3. powstaje wokół wypełnienia lub pod nim.
 4. ...
 5. ...
Wskaż poprawną definicję otworu fizjologicznego:
 1. jest to przewężenie kanału w odległości 0,5-2 mm od otworu anatomicznego korzenia zęba.
 2. jest to wierzchołek korzenia zęba.
 3. jest to otwór anatomiczny.
 4. ...
 5. ...
Pacjentka w wieku 22 lat zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego w celu leczenia ubytku próchnicowego klasy II wg Blacka zlokalizowanego na powierzchni żującej i dystalnej w zębie 45. Po opracowaniu ubytku uwidoczniona została biała plama próchnicowa na powierzchni mezjalnej zęba 46 z nienaruszoną powierzchnią szkliwa. Wykonano zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe, które wykazało niewielką demineralizację znajdującą się pod szkliwem. U pacjentki nie odnotowano innych aktywnych ubytków próchnicowych, zaś higiena jamy ustnej była optymalna. Jakie postępowanie należy zaproponować w odniesieniu do zęba 46?
 1. opracowanie ubytku i wypełnienie szkło-jonomerem.
 2. opracowanie ubytku techniką szczelinową i wypełnienie kompozytem.
 3. preparacja tunelowa i wypełnienie ubytku szkło-jonomerem.
 4. ...
 5. ...
Jaki mikroorganizm jest najczęściej wykrywany w zębach powtórnie leczonych kanałowo?
 1. beztlenowy Gram-dodatni ziarenkowiec E. faecalis.
 2. fakultatywna Gram-ujemna bakteria E. faecalis.
 3. fakultatywna Gram-dodatnia bakteria Str. mutans.
 4. ...
 5. ...
U 25-letniej pacjentki przeprowadzono zabieg wybielania zębów żywych metodą „inoffice”. Kiedy najwcześniej można przystąpić do wymiany nieestetycznych wypełnień na nowe, kompozytowe?
 1. na tej samej wizycie.
 2. następnego dnia.
 3. po trzech dobach.
 4. ...
 5. ...
40-letni pacjent zgłasza się do gabinetu dentystycznego z powodu uporczywych dolegliwości bólowych po lewej stronie. Pacjent nie potrafi wskazać konkretnego zęba/zębów jako źródła bólu. Ważną diagnostyczną informacją jest fakt, że ból promieniuje do okolicy szyi. Jaką grupę zębów należy podejrzewać jako potencjalne źródło dolegliwości w tym przypadku?
 1. zęby trzonowe w szczęce.
 2. zęby przedtrzonowe w szczęce.
 3. zęby trzonowe w żuchwie.
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące znieczulenia domiazgowego:
 1. znieczulenie to ma długotrwały efekt.
 2. wykonuje się je po opracowaniu dostępu i trepanacji komory.
 3. w momencie wkłucia pacjent czuje ból.
 4. ...
 5. ...
Jaką sytuację kliniczną przedstawiono na poniższym zdjęciu rtg?
 1. przeprowadzanie rekapitulacji.
 2. przepchnięcie ćwieka gutaperkowego poza przewężenie fizjologiczne.
 3. wprowadzenie zbyt cienkiego narzędzia do kanału podczas jego opracowywania.
 4. ...
 5. ...
Co jest najwcześniej dostrzegalną klinicznie zmianą próchnicową?
 1. biała plama.
 2. porowate szkliwo.
 3. podpowierzchniowe uszkodzenie szkliwa.
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych objawów może być obserwowany w przypadku pionowego złamania korzenia?
 1. obecność przetoki.
 2. obecność wąskiej, głębokiej, pojedynczej kieszonki przyzębnej.
 3. ból podczas nagryzania.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące warstwy mazistej:
1) posiada jednolitą amorficzną strukturę;
2) zawiera tylko resztki organiczne;
3) jej obecność zmniejsza ryzyko przecieku bakteryjnego;
4) jej obecność zmniejsza stopień penetracji uszczelniacza do kanalików zębinowych.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 2,3.
 3. 3,4.
 4. ...
 5. ...
Wskaż zalecaną metodę ostatecznego wypełniania kanału w przypadku leczenia resorpcji wewnętrznej:

 1. metoda centralnego ćwieka.
 2. metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno.
 3. metoda kondensacji pionowej gutaperki na zimno.
 4. ...
 5. ...
Decyzję o konieczności wdrożenia inwazyjnego leczenia zmian próchnicowych podejmuje się na podstawie:
 1. lokalizacji zmiany.
 2. aktywności zmiany.
 3. przerwania ciągłości szkliwa.
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące koferdamu:
 1. przy odbudowie ubytków preferowane są jasne kolory gumy.
 2. elementami utrzymującymi gumę na zębach są klamry.
 3. wężyki gumowe mogą służyć do utrzymania koferdamu.
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych objawów mogą świadczyć o perforacji?
1) nagłe krwawienie w trakcie leczenia endodontycznego;
2) nagły ból w trakcie leczenia endodontycznego;
3) ropień i liza kości;
4) ból i przetoka pochodząca od zęba leczonego kanałowo;
5) rozrost dziąsła w kierunku domniemanej perforacji;
6) wypełnienie kanałowe z nadmiarem;
7) gojenie zmiany.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,4,6.
 2. 1,2,3,6.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Wskaż zalecaną metodę ustalenia zęba przyczynowego odpowiedzialnego za przewlekłe ropne zapalenie tkanek okołowierzchołkowych z wytworzeniem przetoki:
 1. wykonanie znieczulenia miejscowego w okolicy przetoki.
 2. prześwietlanie tkanek zębów silnym źródłem światła.
 3. wykorzystanie urządzenia Diagnodent.
 4. ...
 5. ...
Wskaż możliwą przyczynę uzyskania fałszywie ujemnego wyniku testu elektrycznego miazgi:
 1. pourazowy szok miazgi.
 2. zobliterowane kanały.
 3. niecałkowicie wykształcone unerwienie miazgi w zębach z niezakończonym rozwojem korzenia.
 4. ...
 5. ...
Do zmian zachodzących w endodontium w wyniku starzenia nie należy:
 1. zmniejszenie światła jamy zęba w wyniku odkładania zębiny wtórnej.
 2. zmniejszenie liczby komórek miazgi.
 3. zmniejszenie ukrwienia miazgi.
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zastosowania płukanek z chlorheksydyną w profilaktyce próchnicy:
 1. zalecane są dla pacjentów z grupy umiarkowanego ryzyka próchnicy.
 2. zalecany czas stosowania płukanki wynosi ok. 2 tygodnie.
 3. efektem ich stosowania jest obniżenie miana Streptococcus mutans w jamie ustnej.
 4. ...
 5. ...
Cementy szkłojonomerowe modyfikowane żywicą, w odróżnieniu od konwencjonalnych cementów szkłojonomerowych:
 1. mogą być stosowane jedynie jako materiał podkładowy.
 2. mogą być opracowywane i polerowane bezpośrednio po polimeryzacji.
 3. polimeryzują bez zachodzenia reakcji kwas-zasada.
 4. ...
 5. ...
Według klasyfikacji ICDAS II kod 3 oznacza:
 1. zmianę widoczną w szkliwie bez jego osuszania.
 2. ubytek w szkliwie bez widocznej zębiny.
 3. zmianę próchnicową zębiny, bez ubytku w szkliwie.
 4. ...
 5. ...
Termin „wypełnienie zapobiegawcze” może obejmować wykonanie następujących procedur:
1) zabieg fisurotomii;
2) zabieg infiltracji;
3) zabieg enameloplastyki;
4) zabieg oszczędnej preparacji ubytku na powierzchni wargowej;
5) lakowanie bruzd;
6) preparacja tunelowa.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 2,3,4.
 3. 1,5,6.
 4. ...
 5. ...
Po spożyciu pokarmu kariogennego, powrót wartości pH płytki do poziomu neutralnego trwa około:
 1. 15-30 minut.
 2. 30-60 minut.
 3. 60-90 minut.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące postępowania diagnostycznego w przypadku stwierdzenia przetoki w jamie ustnej:
 1. przetokę należy zawsze mocno ucisnąć w celu ewakuacji wydzieliny ropnej.
 2. należy wykonać zdjęcie RTG z ćwiekiem papierowym, aby odsączyć nadmiar wydzieliny, który może zaburzyć kontrast tkanek.
 3. w każdym wątpliwym przypadku powinno się wykonać zdjęcie RTG z ćwiekiem gutaperkowym umieszczonym w kanale przetoki.
 4. ...
 5. ...
Które powierzchnie zębów są objęte zmianami w przypadku próchnicy klasy I wg Blacka?
1) powierzchnie okluzyjne zębów bocznych;
2) brzegi sieczne zębów przednich;
3) szczyty guzków zębów bocznych;
4) powierzchnie podniebienne trzonowców górnych;
5) powierzchnie językowe trzonowców dolnych;
6) dołki i bruzdy związane z obecnością dodatkowych guzków.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4.
 2. 1,4,5.
 3. 1,4,6.
 4. ...
 5. ...
Płytka nazębna jest przykładem błony biologicznej, zwanej obecnie biofilmem. Wskaż prawdziwe stwierdzenie charakteryzujące kolonie drobnoustrojów w niej występujące:
 1. bakterie stanowią luźny zręb przyczepiony do powierzchni zęba.
 2. bakterie te nie są zdolne do fermentacji.
 3. w płytce nazębnej występują głównie paciorkowce.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące chlorheksydyny stosowanej do płukania podczas leczenia kanałowego:
1) ze względu na swoje właściwości może być stosowana zamiast podchlorynu sodu;
2) posiada silne właściwości antybakteryjne;
3) nie rozpuszcza tkanek organicznych;
4) usuwa warstwę mazistą.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 1,4.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Wskaż precyzyjną definicję erozji:
 1. utrata twardych tkanek zęba na drodze procesów chemicznych.
 2. utrata twardych i miękkich tkanek zęba na drodze procesów chemicznych.
 3. utrata twardych tkanek zęba na drodze procesów chemicznych bez udziału drobnoustrojów.
 4. ...
 5. ...
Wskaż wadę lusterka stomatologicznego przedniopowierzchniowego:
 1. umieszczenie refleksyjnej warstwy rodu na powierzchni szkła.
 2. większa podatność na uszkodzenia.
 3. mniejsza ergonomia.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe informacje dotyczące błonki nabytej (pellicle):
1) jest to bezkomórkowa, białkowa osłonka;
2) jest to nieorganiczna osłonka wytrącająca się z minerałów śliny;
3) początkowym jej kolonizatorem jest S. sanguinis;
4) powstaje po 24-48 godzinach po mechanicznym oczyszczeniu zębów.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 1,4.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Uszkodzenia pourazowe zębów mlecznych to najczęściej:
 1. złamania koron zębów przednich.
 2. złamania koron zębów siecznych górnych z protruzją.
 3. złamania koron zębów siecznych przyśrodkowych górnych.
 4. ...
 5. ...
Pasty z wysoką zawartością fluoru u pacjentów ogólnie zdrowych powinny być stosowane:
 1. 1x dziennie przez okres miesiąca, szczotkowanie przez 3 minuty.
 2. 1x dziennie przez okres 2-4 miesięcy, szczotkowanie przez 1 minutę.
 3. 2x dziennie przez okres 2-4 miesięcy, szczotkowanie przez 3 minuty.
 4. ...
 5. ...
„Uszkodzenie tkanek podporowych zęba mlecznego powodujące wzrost ruchomości zęba i ból na opukiwanie bez przemieszczenia zęba, krwawienie ze szczeliny dziąsłowej widoczne tuż po urazie”. Powyższy opis dotyczy:
 1. wstrząsu zęba.
 2. nadwichnięcia zęba.
 3. wydłużenia zęba.
 4. ...
 5. ...
Dawka Letalna (LD) fluoru to:
 1. 1 mg F/kg m.c.
 2. 5 mg F/kg m.c.
 3. 10 mg F/kg m.c.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij