Wiosna 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Choroba Manganottiego to inaczej:
 1. Nadżerkowe zapalenie warg
 2. Pęcherzowe zapalenie warg
 3. Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej
 4. ...
 5. ...
Objaw Koebnera obserwuje się w :
 1. Liszaju płaskim
 2. Pęcherzycy
 3. Pemfigoidzie
 4. ...
 5. ...
Charakterystyczna wielopostaciowość zmian (pęcherze, pęcherzyki, grudni, rumienie) nie tylko na błonie śluzowej, a także w okolicy naturalnych otworów ciała (oko, nos, odbyt) możemy zaobserwować w :
 1. Zespole Stevensa-Johnsona
 2. Pęcherzycy
 3. Pemfigoidzie
 4. ...
 5. ...
W jakich jednostkach występuje najczęściej złuszczające zapalenie dziąseł ?
 1. Liszaj płaski i pęcherzyca
 2. Liszaj piaski i pemfigoid
 3. Liszaj plaski i łuszczyca
 4. ...
 5. ...
Jaki rodzaj wirusa HPV odpowiada za transformację nowotworową leukoplakii ?
 1. HPV 1 i 3
 2. HPV 16 i 18
 3. HPV 5 i 7
 4. ...
 5. ...
W jaki sposób dziedziczy się periodontopatie?
 1. autosomalnie recesywnie
 2. autosomalnie dominująco
 3. za pomocą chromosomu X
 4. ...
 5. ...
Treponema denticola należy do kompleksu :
 1. zielonego
 2. czerwonego
 3. pomarańczowego
 4. ...
 5. ...
Wybierz właściwy aparat i jego prawdziwe funkcje :
 1. Aparat Frankla typ IV - protruzja dwuszczękowa
 2. Aparat Frankla typ I - zgryz otwarty
 3. Aparat Frankla typ III - tyłozgryzy z przechyleniem
 4. ...
 5. ...
W wyniku zaburzeń w łączeniu się I i II łuku skrzelowego powstaje :
 1. zespół obojczykowo-czaszkowy
 2. zespól Goldenhara
 3. zespól Treachera Collinsa-Franceschettiego
 4. ...
 5. ...
Do kluczy zgryzu wg Andrewsa nie należy :
 1. wzajemne położenie trzonowców
 2. nachylenie koron zębów wzdłuż łuku zębowego „stip”
 3. nachylenie zębów w poprzek łuku zębowego „torque”
 4. ...
 5. ...
Zgryz otwarty częściowy przedni jest spowodowany :
 1. urazem
 2. ssaniem palca, smoczka lub wargi dolnej
 3. dorosłym typem połykania
 4. ...
 5. ...
Nawykowe ssanie smoczka może spowodować u dzieci :
 1. tyłozgryz
 2. tyłożuchwie
 3. protruzję zębów siecznych
 4. ...
 5. ...
W jakim wieku powinno się wprowadzać do diety pokarmy stałe?
 1. przed 6 miesiącem życia
 2. w okolicach 6 miesiąca życia
 3. po 1 roku życia
 4. ...
 5. ...
Najlepszymi masami wyciskowymi do prac opartych na implantach są :
 1. Alginaty
 2. Poliwinylosiloksany i polietery
 3. Silikony typu
 4. ...
 5. ...
Zasięg płyty górnej protezy częściowej osiadającej powinien :
 1. obejmować guzy wyrostka zębodołowego szczęki w każdym przypadku
 2. obejmować przedsionkową część dziąsła do granicy ruchomej błony śluzowej w każdym przypadku
 3. obejmować całe podniebienie twarde w każdym przypadku
 4. ...
 5. ...
Masę Akrylanową wkłada się do puszki polimeryzacyjnej w fazie :
 1. piasku
 2. nitek
 3. ciasta
 4. ...
 5. ...
Pacjent po oddaniu protezy przygryza sobie policzek. Czym może to być spowodowane?
 1. nieprawidłowo ustalonym zwarciem
 2. podwyższeniem wysokości zwarciowej
 3. nieprawidłowym układem łuku zębowego w odcinku tylno-bocznym
 4. ...
 5. ...
Jaka będzie procentowa zawartość jonów fluoru w paście 2500 ppm F ?
 1. 2,5%
 2. 0.25%
 3. 0.025%
 4. ...
 5. ...
Które zęby nie należą do zębów dwoistych?
 1. zlane
 2. zrośnięte
 3. bliźniacze
 4. ...
 5. ...
Właściwości laków szczelinowych, to :
 1. Duża wytrzymałość mechaniczna
 2. Wymagają wytrawiania
 3. Wymagają aplikacji systemu wiążącego
 4. ...
 5. ...
Zęby Rushtona to inaczej :
 1. Zęby muszelkowe
 2. Zęby wynicowane
 3. Zęby rybie
 4. ...
 5. ...
Jakie substancje kariostatyczne z zawartością fluoru można zaaplikować/podać dziecku poniżej 6 roku życia?
 1. pianki
 2. żele
 3. pasty 1250 mm
 4. ...
 5. ...
Jakie działanie leków z grupy benzodiazepin wykorzystujemy w gabinecie stomatologicznym?
 1. przeciwbólowe
 2. przeciwdrgawkowe
 3. miorelaksujące i uspokajające
 4. ...
 5. ...
Jakie jest postępowanie przy zwichnięciu całkowitym zęba mlecznego?
 1. leczenie kanałowe
 2. natychmiastowa replantacja
 3. replantacja z szynowaniem
 4. ...
 5. ...
Pacjent doznał urazu zęba stałego obejmującego szkliwo i zębinę bez obnażenia. Jakie będzie postępowanie lekarza?
 1. Amputacja częściowa
 2. RTG i przy braku patologii odbudowa z następczą obserwacją
 3. Leczenie kanałowe
 4. ...
 5. ...
U 7-letniego pacjenta doszło do martwicy miazgi zęba 63. Jakie będzie Twoje postępowanie?
 1. amputacja częściowa
 2. amputacja całkowita
 3. leczenia kanałowe
 4. ...
 5. ...
Podczas apeksogenezy występuje :
 1. wąski kanał korzeniowy
 2. szeroki kanał korzeniowy
 3. otwarty wierzchołek korzenia
 4. ...
 5. ...
W jaki sposób można rozpoznać, iż doszło do znieczulenia nerwu zębodołowego dolnego?
 1. Wystąpi mrowienie lub drętwienie w obrębie wargi dolnej po stronie znieczulanej.
 2. B. Wystąpi objaw Vincenta.
 3. Wkładanie dźwigni w szparę ozębnową nie spowoduje bólu.
 4. ...
 5. ...
W neuralgii nerwu trójdzielnego występuje :
 1. Brak reakcji na testy żywotności miazgi
 2. Silny objaw bólowy przy dotyku
 3. Ból jednostronny
 4. ...
 5. ...
Aby znieczulić ząb 17 do jego ekstrakcji, należy objąć działaniem preparatu nerw/y :
 1. Zębodołowe górne tylne
 2. Zębodołowe górne środkowe
 3. Podniebienny większy
 4. ...
 5. ...
Jakie zabiegi wykonujemy przy częściowo zatrzymanym dolnym zębie mądrości ?
 1. zabieg Dominika
 2. wycięcie kaptura dziąsłowego
 3. zabieg Skalouda
 4. ...
 5. ...
W jaki sposób usuniesz korzeń mezjalny zęba 37 z usuniętym już korzenieni dystalnym?
 1. Dźwignią Wintera
 2. Dźwignią Schlemmera
 3. Dźwignią Bertena
 4. ...
 5. ...
Zwiększone ryzyko IZW obserwujemy w :
1. kardiomiopatii przerostowej
2. po pomostowaniu aortalnym
3. u pacjenta z IZW w wywiadzie
4. nabytej wadzie serca
5. wypadaniu płatka zastawki dwudzielnej
6. ubytku w przegrodzie międzykomorowej
 1. 3 , 6
 2. 1 , 2
 3. 3 , 5
 4. ...
 5. ...
Jaki antybiotyk podamy przed ekstrakcją zęba u dziecka z kardiomiopatią przerostową (6 lat, waga 20 kg) ?
 1. 500 mg klindamycyny
 2. 1 g amoksycyliny
 3. 2 g amoksycyliny
 4. ...
 5. ...
W której z chorób występuje jednostronne porażenie nerwu twarzowego?
 1. Cukrzyca
 2. Zespól Sjogrena
 3. Sarkoidoza
 4. ...
 5. ...
W jakiej lokalizacji najczęściej obserwujemy wylewy krwi w Hemofilii typu A?
 1. Domięśniowo i dostawowo
 2. Śródskórnie
 3. Donaczyniowo
 4. ...
 5. ...
Który z nerwów czaszkowych obejmuje porażenie Bella ?
 1. IX
 2. VII
 3. I
 4. ...
 5. ...
Przez miąższ ślinianki przyusznej przechodzi :
 1. nerw twarzowy
 2. żyła szyjna wewnętrzna
 3. żyła szyjna zewnętrzna
 4. ...
 5. ...
Podczas ekstrakcji atraumatycznej :
 1. Łyżeczkujemy tylko wtedy, gdy są obecne zmiany na RTG
 2. Uciskamy wyrostek zębodołowy po esktrakcji
 3. Używamy kleszczy biomechanicznych
 4. ...
 5. ...
Najmniej inwazyjny zabieg przy wysokim ryzyku IZW z poniżej wymienionych, to :
 1. ekstrakcja zęba
 2. zabieg Caldwella-Lukeia
 3. skaling poddziąsłowy
 4. ...
 5. ...
Cechy zabiegu Partsch I :
 1. zabieg jednoetapowy
 2. zabieg dwuetapowy
 3. stosuje się cięcie Beauvisa
 4. ...
 5. ...
Odcinkową resekcję żuchwy wykonujemy w :
1. szkliwiaku
2. zębopochodnym wapniejącym guzie nabłonkowym
3. zębiakoszkliwiaku
4. gruczołowym guzie zębopochodnym
5. cherubizmie
6. kostniwiaku
Odpowiedź prawidłowa to :
 1. 1, 2, 3
 2. 1,4, 5
 3. 2,4,6
 4. ...
 5. ...
Rana wykonana skalpelem w aseptycznym polu zabiegowym, to :
 1. rana czysta
 2. rana czysta skażona
 3. rana skażona
 4. ...
 5. ...
Cement korzeniowy - wskaż prawdziwe :
 1. Odkładany jest przez całe życie
 2. Może wnikać przez otwór wierzchołkowy do światła kanału
 3. Komórkowy dominuje w okolicy koronowej korzenia
 4. ...
 5. ...
Guzek szponowaty najczęściej lokalizuje się w:
 1. Siekaczach
 2. Kłach
 3. Trzonowcach górnych
 4. ...
 5. ...
Ząb 22 u 28-letniego pacjenta niereagujący na chlorek etylu oraz na opukiwanie, w RTG :
brak zmian OKW , widoczna obliteracja komory. Siekacz ten jest bardziej żółty od pozostałych. W wywiadzie uraz. Przyczyną powyżej opisanej sytuacji jest :
 1. Leczenie ortodontyczne aparatem stałym
 2. Resorpcja wymienna
 3. Przewlekłe odwracalne zapalenie miazgi
 4. ...
 5. ...
Jak długo trwa powrót pH do wartości prawidłowej?
 1. 5 min
 2. 10 min
 3. 30-60 min
 4. ...
 5. ...
Koferdam został założony jednoczasowo na kilka zębów. Jak go usunąć w najwłaściwszy sposób?
 1. Zdjąć klamry potem gumę
 2. Zdjąć najpierw gumę potem klamry
 3. Zdjąć klamry i gumę jednocześnie
 4. ...
 5. ...
Uszereguj składniki ćwieków gutaperkowych od największej zawartości procentowej do najmniejszej :
1. gutaperka
2. ZnO
3. plastyfikatory
4. środki kontrastowe
Prawidłowa odpowiedź to :
 1. 2, 1, 3, 4
 2. 1,2,3,4
 3. 1,2,4,3
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe zdanie na temat składników śliny :
1.lizozym wiąże żelazo
2. laktoferryna nie ma właściwości antybakteryjnych
3. IgA i mucyny odpowiadają za aglutynację bakterii
4. IgA i mucyny są enzymami
5.lizozym, laktoferryna, IgA biorą udział w remineralizacji
Prawidłowa odpowiedź to :
 1. 1,5
 2. 2,3
 3. M
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij