Stomatologia zachowawcza Wiosna 2020: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Co jakich celów może zostać zastosowany pierścień ortodontyczny przy zakładaniu koferdamu?
 1. odwraca koferdam do kieszonki
 2. pomaga w utrzymaniu ramki
 3. pomaga w utrzymaniu zrębu zęba
 4. ...
 5. ...
Pacjent lat 22, zgłasza do gabinetu. Pacjent podaje, że o 4 nad ranem wyrwał go ze snu ból zęba 12. Klinicznie ząb ma rozległy, ale szczelny ubytek, pacjent podaje, ż ząb był leczony miesiąc temu w znieczuleniu nasiękowym.

Wybierz postępowanie:
 1. usunięcie wypełnienie i założenie tlenku cynku z eugenolem
 2. ekstyrpacja miazgi
 3. usunięcie wypełnienia, założenie materiału odontotropowego i obserwacja
 4. ...
 5. ...
Jakie jest krytyczne pH zębiny?
 1. 4,5
 2. 5,5
 3. 6,0
 4. ...
 5. ...
Instrument pokrywa się azotkiem tytanu w celu
 1. odbijania światła od narzędzia
 2. lepszego utrzymania narzędzia w ręku
 3. aby materiał się nie przyklejał do narzędzia
 4. ...
 5. ...
Po jakim czasie następuje powrót pH według krzywej Stephana??
 1. 30-60 min
 2. 15-20 min
 3. 5-15 min
 4. ...
 5. ...
Jakie cukry ulegają fermentacji bakteryjnej?
 1. fruktoza
 2. glukoza
 3. maltoza
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłowe o próchnicy początkowej:
 1. Podpowierzchniowa hipomineralizacja szkliwa
 2. Podpowierzchniowa hipomineralizacja szkliwa i zębiny
 3. Podpowierzchniowa hipermineralizacja szkliwa
 4. ...
 5. ...
Które systemy łączące wymagają wcześniejszego użycia wytrawiacza w technice total etch ?
 1. IV, V
 2. 1,11
 3. VI, VII
 4. ...
 5. ...
Jaka jest wielkość cząsteczek wypełniacza w kompozytach mikrofilowych??
 1. 40 urn
 2. 4 um
 3. 0,4
 4. ...
 5. ...
Kiedy zakończymy wypełnianie kanału metodą bocznej kondensacji na zimno:
 1. ćwieki wchodzą na 3-5 mm
 2. rozpychacz nie daje się obrócić
 3. wypływa uszczelniacz z ujścia
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłowe na temat 2 % chlorheksydyny :
1. łączy się z ujemnie naładowanym hydroksyapatytem
2. Wiąże się z dodatnio naładowaną błoną cytoplazmatyczna bakterii
3. Neutralizuje się pod wpływem kontaktu z organiczną tkanką w kanale
4. Przy dłuższym stosowaniu nie powoduje powstanie odporności bakteryjnej na jej działanie
5. podczas piukania kanałów usuwa warstwę mazistą
 1. 2,3, 4
 2. 1, 3, 4
 3. 1,3,5
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłowe na temat kanałów typu C:
1 występują endemiczne
2 dno komory znajduję się zazwyczaj poniżej szyjki zęba
3 bulwiaste i krótkie korzenie
4 są klasyfikowane przez Meltona w
3 kategoriach
5 mogą występować we wszystkich trzonowcach
 1. 1
 2. 1,2
 3. 1,2,3
 4. ...
 5. ...
Czym można zwiększyć skuteczność NaOCI?

1. podgrzanie do temp ciała
2. zwiększenie objętości środka
3. dodanie H202
4. mieszanie
 1. 1, 2, 3
 2. 1,2,3,4
 3. 1, 2
 4. ...
 5. ...
Jakimi metodami można opracować ubytek na powierzchni stycznej?
 1. metoda tunelowa
 2. metoda dziurki do klucza
 3. przez dostęp bezpośredni przy braku sąsiedniego zęba
 4. ...
 5. ...
Rozmiar pilnika żółtego w DO:
 1. 0.2 ; 0.5 ; 1.0
 2. 0.5 ; 1.2 ; 1.5
 3. 0.4; 0.8; 1.2
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłowe informacje o mechanicznych narzędziach endodontycznych:

1. potrzebna wcześniejsza weryfikacja drożności ręcznymi narzędziami
2. trzeba płukać po każdym narzędziu
3. narzędzie wprowadzamy do kanału na określoną długość po uruchomieniu silnika
4. trzeba pracować na określonych obrotach, najczęściej 700 na min
 1. 1,2,3,4
 2. 1,2,3
 3. 1,2
 4. ...
 5. ...
Jakimi pilnikami nie należy wykonywać ruchów obrotowych

1 NiTi maszynowe
2 pilnik K
3 poszerzacz K
4 pilnik H
 1. 1,2,3,4
 2. 1,3
 3. 2, 4
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłowe o znieczuleniu techniką Gow Gates:

1 wykonywane jest do otworu bródkowego
2 znieczulenie osiągane jest jednym wkłuciem
3 stosowane jest znieczulenia dolnych zębów trzonowych
4 wymaga użycia systemu the wand
5 charakteryzuje się małym prawdopodobieństwem powikłań
 1. 1,2,3,4
 2. 1,4, 5
 3. 2, 3, 5
 4. ...
 5. ...
Klasa V wg Blacka sięgająca do połączenia szkliwno-cementowego wg Mounta i Hume'a z poprawką Lasfarguesa odpowiada:
 1. Si/Sta 3.1
 2. Si/Sta 3.2
 3. Si/Sta 2.1
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdania zawierające prawidłowe informacje dotyczące adhezji materiałów złożonych z tkankami zęba:

1) struktura szkliwa po wytrawieniu najczęściej przypomina plaster miodu;
2) warstwa mazista pomaga w powstawaniu połączenia;
3) połączenie następuje głównie pomiędzy kolagenem w szkliwie i monomerami z systemu łączącego;
4) stosowany jest wytrawiacz - 35-40% kwas ortofosforowy;
5) wytrawione szkliwo ma 2-krotnie większą energię powierzchniową, co ułatwia wiązanie adhezyjne.
 1. 1,2,4
 2. 1,2,3
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
Które płaszczyzny czynnościowe zęba są zajęte w procesie atrycji?
 1. powierzchnie żujące i brzegi sieczne
 2. powierzchnie styczne bliższe i dalsze
 3. powierzchnie policzkowe i podniebienne
 4. ...
 5. ...
Jakie zmiany w składzie śliny powoduje żucie gumy z ksylitolem zawierającej wyższe stężenie jonów wodorowęglanowych?
 1. następuje zwiększenie pH
 2. wzrasta stężenie jonów H+
 3. obniżeniu ulega stężenie latoperoksydazy, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia właściwości obronnych śliny
 4. ...
 5. ...
AKTUALIZACJA!
Oznaczyliśmy to pytanie jako zagadnienie z powodu niezgodności z aktualną wiedzą medyczną.


Wskaż prawidłowe wartości poszczególnych wielkości: DO, D3 i D16 odpowiadające najmniejszemu, żółtemu pilnikowi o stożkowatości 2%:
 1. D0 = 0,2mm, D3= 0,3 mm, D16 = 0,5mm
 2. D0 = 0,2 mm, D3 = 0,26, D16 = 0,52 mm
 3. D0= 0,15 mm, D3= 0,2 mm, D16 = 0,26 mm
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłową informację na temat odmy powietrznej:
 1. w leczeniu stosujemy tylko NLPZ
 2. w leczeniu nie stosujemy antybiotyków
 3. w leczeniu stosujemy NLPZ i antybiotykoterapię
 4. ...
 5. ...
Pierwotne złamanie podłużne - wskaż fałszywą informację:
 1. występuje ból podczas nagryzania
 2. w diagnostyce ważne jest wykonanie zdjęcia RTG
 3. występuje długa, wąska kieszonka
 4. ...
 5. ...
Co nie powoduje zaostrzenia stanu zapalnego w okolicy przywierzchołkowej:
 1. wytworzenie przetoki
 2. zamknięcie światła ubytku zalegającym pokarmem
 3. mechaniczne lub chemiczne uszkodzenie tkanek okolowierzcholkowych podczas leczenia endodontycznego
 4. ...
 5. ...
Jakie będzie prawidłowe postępowanie w przypadku resorpcji wewnętrznej typu M
 1. płukanie wodnym roztworem podchlorynu 5,25%, ekstyrpacja miazgi, wypełnienie twardniejącym wodorotlenkiem wapnia, a następnie ostateczne wypełnienie kanału metodą bocznej kondensacji bocznej na zimno z użyciem dużej ilości uszczelniacza
 2. płukanie wodnym roztworem podchlorynu 5,25%, wypełnienie kanału nietwardniejącym wodorotlenkiem wapnia lub pastą antybiotykowo-steroidową, a następnie ostateczne wypełnienie kanału metodą termiczną
 3. płukanie 90% kwasem trójchlorowym, ekstyrpacja miazgi, wypełnienie MTA NA 6 miesięcy, a następnie ostatecznie wypełnienie kanału
 4. ...
 5. ...
Które z objawów mogą wystąpić w związku z przewlekłym zapaleniem okołowierzchołkowym?

1) condensing apical periodontitis;
2) kostniwiak;
3) resorpcja cementu;
4) sklerotyzacja kości;
5) hipercementoza.
 1. 1,3,5
 2. 2,4,5
 3. 1,2,4,5
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe informacje dotyczące różnic pomiędzy szklojonomerem konwencjonalnym a modyfikowanym żywicą:

1) szkłonojonomer konwencjonalny uwalnia więcej fluoru niż modyfikowany żywicą;
2) szkłonojonomer modyfikowany żywicą można opracowywać od razu po naświetleniu;
3) kwas tartarowy dodany do szkłonojonomeru zwiększa wydzielanie fluoru;
4) szkłojonomer modyfikowany żywicą to inaczej kompomer;
5) szkłojonomer modyfikowany żywicą to inaczej szkłojonomer hybrydowy.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2
 2. 2,3
 3. 2,4
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdania, które prawidłowo opisują powikłania w leczenia endodontycznym:

1) perforacja jest połączeniem jamy zęba i środowiska jamy ustnej;
2) przepchnięcie materiału może być wskazaniem do leczenia chirurgicznego;
3) niecałkowite wyłuszczenie miazgi może spowodować resztkowe zapalenie miazgi;
4) zranienie tkanek okołowierzchołkowych na ogół nie wiąże się z dodatkowymi trudnościami w dalszym leczeniu endodontycznym;
5) przebarwienia zębów są związane najczęściej z pozostawieniem rogów miazgi lub wypełnieniem kanału przy użyciu pasty rezorcyno-formalinowej lub jodoformowej.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4
 2. 1,3,4,5
 3. 2,3
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące leczenia biologicznego:

1) MTA nie może zostać zastosowane w pokryciu bezpośrednim po próchnicowym obnażeniu miazgi;
2) Ca(OH)2 nietwardniejące nie powoduje powstania mostu zębinowego;
3) w przypadku zastosowania MTA most zębinowy pojawia się już po tygodniu;
4) w porównaniu do wodorotlenku wapnia MTA powoduje szybsze powstanie grubszego mostu zębinowego;
5) po leczeniu biologicznym zalecana jest kontrola kliniczna i żywotności po 3 miesiącach, pół roku i roku.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4
 2. 2,3,4,5
 3. 3,4,5
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe informacje na temat warstwy mazistej:

1) znajduje się zarówno w kanale jak i w komorze po opracowaniu zębiny;
2) jest jednorodną strukturą bakteryjną na powierzchni zębiny;
3) składa się tylko z części organicznej;
4) składa się m. in. z małych amorficznych cząsteczek zębiny i substancji mineralnych;
5) jest kwasolabilna i nie stanowi trwałego zamknięcia kanalików
 1. 1,2,4,5
 2. 1,4,5
 3. 1,3,4,5
 4. ...
 5. ...
Erozja - wskaż prawidłową informację:
 1. ubytek powstały w wyniku reakcji chemicznej bez udziału bakterii
 2. ubytek powstały w wyniku reakcji chemicznej z udziałem bakterii
 3. kwasy odpowiedzialne za erozję są produktami flory bakteryjnej jamy ustnej
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe informacje dotyczące lubrykantów:

1) zawierają glicerynę;
2) nadają narzędziom poślizg, zmniejszając w ten sposób ryzyko złamania lub zaklinowania;
3) zawarty w nich nadtlenek mocznika może doprowadzić do odmy powietrznej;
4) po zastosowaniu preparatów lubrykujących należy na zakończenie opracowywania przeprowadzić intensywne płukanie podchlorynem sodu;
5) wszystkie środki lubrykujące działają chelatująco na ściany kanałów co umożliwia łatwiejsze opracowanie kanałów zakrzywionych i zobliteraowanych.Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,5
 2. 1,2,4,5,
 3. 1,2,3,4
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych bondów należy do VI generacji:

1. Optibond Solo Plus
2. SingleBond Plus
3. TouchaBond
4. iBond
5. OptiBond All-in-One
 1. 1.3
 2. 1,2,3
 3. 1,2,3,4
 4. ...
 5. ...
Niepomyślne wyniki leczenia endodontycznego mogą być związane z obecnością:
 1. E.feacalis w kanałach korzeniowych
 2. Candida albicans w kanałach korzeniowych
 3. prawdziwa torbiel korzeniowa
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe informacje na temat przebarwień tetracyklinowych:

1) mogą powstać u dziecka karmionego przez matkę zażywającą tetracykliny;
2) w ciężkich przypadkach może dojść do hipoplazji szkliwa spowodowanej głównie tetracyklinami;
3) tetracykliny ulegają połączeniu z wapniem hydroksyapatytów zębiny na zasadzie chelacji;
4) przebarwienia są jednakowe niezależnie od dawki tetracyklin;
5) klinicznie przebarwienie jest widoczne jako rozlane pasmo różnej szerokości znajdujące się na różnej wysokości korony zęba.


Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4,5
 2. 1,3,4
 3. 1,3,5
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawidłową informację na temat przebarwień w przebiegu hiperbilirubinemii:
 1. zęby oraz tkanka łączna, ścięgna i chrząstki przyjmują barwę niebieskoczarną
 2. bilirubina rozkłada się do biliwerdyny, która po odłożeniu się w tkankach zęba powoduje przebarwienia na kolor od żółtego do zielonego
 3. zęby przybierają zabarwienie czerwonoszare lub ciemnobrązowe związane z odłożeniem się biliwerdyny w tkankach zęba
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe informacje na temat transiluminacji FOTI:

1) pozwala na wykrycie pęknięć szkliwa;
2) jest niezwykle użyteczna w wykrywaniu resorpcji przyszyjkowej;
3) jest pomocna przy wykrywaniu próchnicy głównie na powierzchniach stycznych;
4) pozwala na wykrycie próchnicy tylko na powierzchniach żujących;
5) umożliwia przesłanie obrazu w formie cyfrowej do komputera, gdzie można obraz zarchiwizować i poddać analizie.


Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4
 2. 1,3,5
 3. 1,3
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych sytuacji mogą doprowadzić do wystąpienia resorpcji wewnętrznej zapalnej:

1) uraz mechaniczny;
2) uraz termiczny;
3) zastosowanie pasty wodorotlenkowo-wapniowej po amputacji miazgi w zębach mlecznych;
4) bakteryjne zapalenie miazgi
 1. 1,2
 2. 1,2,3
 3. 3,4
 4. ...
 5. ...
PRR-2 - wskaż prawidłową kombinację:
 1. poszerzenie bruzdy i lakowanie
 2. lakowanie materiałem glassjonomerowym i lakierowanie
 3. wypełnienie ubytku materiałem kompozytowym i lakowanie
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij