Otorynolaryngologia Jesień 2003: testy egzaminacyjne do egzaminu PES

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
W klasyfikacji TNM oznaczenie N2 dotyczy:
 1. węzłów chłonnych wyczuwalnych w badaniu palpacyjnym.
 2. węzłów chłonnych stwierdzanych jedynie w badaniach obrazowych.
 3. węzłów chłonnych powiększonych obustronnie, ruchomych, lub położonych po stronie przeciwnej do lokalizacji guza pierwotnego.
 4. ...
 5. ...
Prawdziwe są stwierdzenia dotyczące duszności krtaniowej:
1) jest jednym z objawów podgłośniowego zapalenia krtani;
2) jest jednym z objawów guza krtani;
3) jest dusznością wydechową;
4) występuje w przebiegu obustronnego uszkodzenia nerwów krtaniowych;
5) może być spowodowana kurczem głośni.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 3, 4.
 2. 2, 3, 4, 5.
 3. 1, 3, 4, 5.
 4. ...
 5. ...
Najczęstsze objawy raka migdałka podniebiennego to:
1) ból gardła;
2) duszność;
3) krwioplucie;
4) powiększenie węzłów chłonnych;
5) otalgia.
Prawidłowe są odpowiedzi:
 1. 1, 5.
 2. 1, 4, 5.
 3. 1, 4.
 4. ...
 5. ...
Jeżeli uporządkujesz poniższe dane w najbardziej prawdopodobny ciąg przyczynowo-skutkowy to na trzecim miejscu znajdzie się:
 1. ropień przestrzeni przygardłowej.
 2. złożona wada mitralna.
 3. przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych.
 4. ...
 5. ...
Jeżeli uporządkujesz poniższe dane w najbardziej prawdopodobny logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy to na trzecim miejscu znajdzie się:
 1. niebolesne powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych.
 2. palenie 30 papierosów dziennie przez ostatnich 35 lat.
 3. obwałowane owrzodzenie na bocznej powierzchni języka.
 4. ...
 5. ...
Dwudziestosiedmioletni solista chóru Teatru Muzycznego zgłosił się po raz trzeci w przeciągu ostatnich kilku miesięcy z powodu nawracających zapaleń węzłów chłonnych szyjnych. W badaniu laryngologicznym stwierdzono małe, zwłókniałe migdałki z retencją płynnej treści ropnej. Najwłaściwszym postępowaniem w tym przypadku jest:
 1. podanie leków poprawiających odporność.
 2. zakwalifikowanie do tonsillectomii po uprzedniej konsultacji foniatrycznej.
 3. leczenie klimatyczne.
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych badań należy wykonać w celu oceny stanu czynnościowego komórek rzęsatych zewnętrznych w przebiegu uporczywych subiektywnych szumów usznych:
 1. audiometrię tonalną.
 2. audiometrię impedancyjną.
 3. ABR.
 4. ...
 5. ...
Która z niżej wymienionych chorób nie jest związana z większym ryzykiem wystąpienia szumów usznych?
 1. nadciśnienie tętnicze.
 2. miażdżyca.
 3. niedoczynność tarczycy.
 4. ...
 5. ...
Jakie schorzenia mogą być przyczyną jednostronnych szumów usznych?
1) otoskleroza;
2) neuronitis vestibularis;
3) konflikt naczyniowo-nerwowy;
4) guz kąta mostowo-móżdżkowego;
5) stwardnienie rozsiane.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 3.
 2. 2, 3.
 3. 2, 4.
 4. ...
 5. ...
Mężczyzna, lat 53 zgłosił się z powodu trudności w połykaniu i bólu między łopatkami. Dolegliwości pojawiły się w trakcie jedzenia karpia. W laryngoskopii stwierdzono niewielkie zaleganie w zachyłkach gruszkowatych. Badanie radiologiczne klatki piersiowej oraz EKG nie wykazały odchyleń od normy. W tej sytuacji należy;
 1. podać środki rozkurczowe.
 2. wykonać badanie kontrastowe przełyku.
 3. obserwować chorego i kontrolować poziom leukocytozy we krwi obwodowej.
 4. ...
 5. ...
Kobieta, lat 54, zgłosiła się z powodu uciążliwej suchości w gardle, chrząkania z odkrztuszaniem ciągnącego się śluzu, uczucia zawadzania w gardle. W badaniu stwierdzono w gardle suchą, zanikową, lśniącą błonę śluzową o żółtawym zabarwieniu, pokrytą niewielką ilością lepkiego śluzu. Powyższe objawy często towarzyszą:
 1. przewlekłemu zapaleniu migdałków podniebiennych.
 2. zespołowi Plummera-Vinsona.
 3. przewlekłej infekcji wirusowej.
 4. ...
 5. ...
Mężczyzna, lat 43, zgłosił się z powodu wysokiej gorączki, bólu języka z szybko nasilającym się ograniczeniem jego ruchomości, trudności w połykaniu i artykulacji oraz ograniczenia ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie u tego chorego to:
 1. agranulocytoza.
 2. tylno-dolny ropień okołomigdałkowy.
 3. angina Ludwiga.
 4. ...
 5. ...
Najczęstszym nowotworem niezłośliwym części nosowej gardła jest:
 1. naczyniak krwionośny.
 2. gruczolak wielopostaciowy.
 3. brodawczak płaskonabłonkowy.
 4. ...
 5. ...
Objawem przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych nie jest:
 1. zaczerwienie przednich łuków podniebiennych.
 2. pojawianie się czopów ropnych przy ucisku na migdałki poprzez łuki podniebienne.
 3. ograniczenie ruchomości migdałków przy ucisku.
 4. ...
 5. ...
Chłopiec siedmioletni zgłasza ból gardła promieniujący do uszu, ślinotok. W badaniu laryngologicznym stwierdzamy białe naloty włóknikowe pokrywające migdałki podniebienne, zaczerwienienie łuków podniebiennych oraz podniebienia miękkiego i obłożony język. Ponadto stwierdzamy gorączkę 39,2oC i bolesne powiększenie węzłów chłonnych szyjnych. We krwi obwodowej zaznaczona leukocytoza i podwyższenie OB. Powyższy opis odpowiada najbardziej:
 1. anginie pneumokokowej..
 2. anginie białej.
 3. mononukleozie zakaźnej.
 4. ...
 5. ...
Mężczyzna lat 57 zgłosił się z powodu uciążliwego chrapania, zaburzeń snu, uczucia zmęczenia. Pacjent przy wzroście 178 cm waży 97 kg. Właściwe postępowanie w przypadku tego chorego powinno obejmować:
1) zalecenie zmniejszenia wagi ciała;
2) dokładne badanie laryngologiczne;
3) zalecenie przyjmowania przed snem leków zmniejszających napięcie mięśniowe;
4) wykonanie badania internistycznego z dokładną oceną układu oddechowego i krążenia;
5) badanie głowy przy pomocy tomografii rezonansu magnetycznego.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 3, 4, 5.
 2. 1, 2, 3.
 3. 1, 2, 4, 5.
 4. ...
 5. ...
Lymphoepithelioma poza częścią nosową gardła najczęściej występuje w:
 1. błonie śluzowej policzka.
 2. na podniebieniu twardym.
 3. błonie śluzowej dna jamy ustnej.
 4. ...
 5. ...
Chory lat 32, zgłosił się z powodu idiopatycznego porażenia nerwu twarzowego. W wywiadzie: powtarzające się epizody porażenia nerwu twarzowego, obrzęki twarzy. W badaniu przedmiotowym widoczny język bruzdowaty i zajady.
Z najwyższym prawdopodobieństwem można rozpoznać:
 1. porażenie Bell’a.
 2. zespół Melkersona-Rosenthal’a.
 3. zespół Ramsay’-Hunta.
 4. ...
 5. ...
Które stwierdzenie dotyczące raka jamy ustnej i trzonu języka jest nieprawdziwe:
 1. stosunek liczbowy zachorowań wśród mężczyzn i kobiet wynosi 7:3.
 2. średni wiek chorych wynosi 50-60 lat.
 3. 85% chorych to nałogowi palacze tytoniu nadużywający alkoholu.
 4. ...
 5. ...
Przeciwwskazaniem do tonisillectomii nie jest:
 1. skaza krwotoczna.
 2. ozena.
 3. gorączka reumatyczna.
 4. ...
 5. ...
Kobieta, lat 38, zgłosiła się z powodu napadowych bólów gardła po stronie lewej, promieniujących w różnych kierunkach (głównie do ucha i żuchwy). Krztusi się podczas połykania większych kęsów. Nie gorączkuje, obraz krwi obwodowej prawidłowy. U chorej wykonano tonsillectomię przed 2 laty. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem u opisywanej chorej jest;
 1. wczesne stadium raka podniebienia miękkiego.
 2. zespół wydłużonego wyrostka rylcowatego.
 3. ropień przestrzeni przygardłowej.
 4. ...
 5. ...
Czynnikami predysponującymi do wystąpienia zespołu obturacyjnego bezdechu sennego są:
1) wiek powyżej 50 lat;
2) płeć męska;
3) otyłość;
4) przyjmowanie leków nasennych;
5) spożywanie alkoholu przed snem.
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1, 2, 3.
 2. wszystkie.
 3. 1, 2, 4.
 4. ...
 5. ...
Które ze stwierdzeń dotyczących obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) jest nieprawdziwe:
 1. jest to stan chorobowy w którym występują bezdechy trwające dłużej niż 10 sekund i powtarzające się co najmniej 30 razy w ciągu nocy.
 2. jego najczęstszym objawem jest chrapanie.
 3. leczenie jest wyłącznie operacyjne.
 4. ...
 5. ...
Najczęstszym patogenem ostrego zapalenia ucha środkowego jest:
 1. Pseudomonas aeruginosa.
 2. Haemophilus influenzae.
 3. Staphylococcus aureus.
 4. ...
 5. ...
Chora l.72 leczona z powodu cukrzycy insulinozależnej zgłosiła się z powodu silnego bólu ucha lewego i lewej połowy głowy. Dotychczas wywiad otologiczny ujemny. Ból narastał od 2 tygodni. Leczona kroplami usznymi z antybiotykiem, nie uzyskano poprawy. Obecnie gorączkuje do 38°C, silny ból głowy i ucha, pojawił się cuchnący wyciek i parestezje twarzy. W badaniu przedmiotowym: tkliwa małżowina uszna, znacznie zwężony przewód słuchowy zewnętrzny, powiększone i tkliwe węzły chłonne szyjne. Z wymazu pobranego z ucha wyhodowano Pseudomonas aeruginosa. Jakiemu rozpoznaniu może odpowiadać przytoczony opis przypadku?
 1. Furunculus meati acustici externi.
 2. Otitis externa diffusa.
 3. Otitis externa maligna.
 4. ...
 5. ...
Jeżeli w 2-3 tygodniu leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego wystapi nawrót gorączki, nawrót dolegliwości bólowych ucha i wyciek, ból glowy, pogorszenie stanu ogólnego i podwyższone wartośc OB., tkliwość w rzucie wyrostka sutkowatego przy badaniu palpacyjnym, to rozpoznać z najwyższym prawdpodobieństwem możemy:
 1. nawrót ostrego zapalenia ucha środkowego.
 2. rozwijające się zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego na wskutek drażnienia skóry przewodu wydzieliną.
 3. zapalenie wyrostka sutkowatego.
 4. ...
 5. ...
Zaburzenia wentylacji i drenażu ucha środkowego wskutek nieprawidłowego otwierania się trąbki słuchowej spowodowane są następującymi czynnikami:
1) nieprawidłową czynnością mięśni napinających podniebienie;
2) obrzękiem błony śluzowej trąbki wskutek przewlekłego stanu zapalnego struktur sąsiednich; zatok przynosowych, migdałków
podniebiennych;
3) obrzękiem błony śluzowej trąbki u chorych z alergią;
4) zwężeniem ujścia gardłowego trąbki przez przerośnięty adenoid u dzieci i dorosłych;
5) zwężeniem ujścia gardłowego trąbki przez guz rozwijający się w części nosowej gardła.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 5.
 2. 1, 2, 3, 4.
 3. 2, 3, 4, 5.
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do leczenia operacyjnego w przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego są:
1) porażenie nerwu twarzowego;
2) formowanie się ropnia podokostnowego;
3) objawy rozwijającego się powikłania wewnątrzczaszkowego;
4) nawrót w 3 tygodniu wycieku z ucha, bólu i stanów podgorączkowych;
5) utrzymywanie się ropnego wycieku w 4-5 tygodniu choroby przy równoczesnych objawach radiologicznych: zatarciu pneumatyzacji
chorego ucha na zdjęciach wg. Schullera.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2.
 2. 1, 3, 4.
 3. 2, 3, 4.
 4. ...
 5. ...
Chory lat 41 zgłosił się z powodu narastających od 5 dni zawrotów głowy, nudności, wymiotów, szumu usznego w uchu prawym, pogłebiającego się w krótkim czasie niedosłuchu ucha prawego. Nie gorączkuje. Nie zgłasza dolegliwości bólowych. W wywiadzie-obustronne ropne wycieki z uszu od wczesnego dzieciństwa. Najbardziej prawdopobne rozpoznanie to:
 1. nagła głuchota.
 2. choroba Meniera.
 3. zapalenie błędnika.
 4. ...
 5. ...
Jeżeli w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem wystąpią: bóle głowy, nudności, wymioty, senność, dreszcze i hektyczny tor gorączki,a w badaniu przedmiotowym: tkliwość i obrzęk ku tyłowi od wyrostka sutkowatego, zmiany osłuchowe nad polami płucnymi oraz hepatosplenomegalia, to należy z najwyższym prawdopodobieństwem podejrzewać:
 1. zaostrzenie przewlekłego zapalenia ucha środkowego powikłane bronchopneumonią.
 2. rozwijające się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 3. zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej.
 4. ...
 5. ...
Które z twierdzeń dotyczących otosklerozy są prawdziwe:
1) otoskleroza spowodowana jest ściśle ograniczoną, zlokalizowaną w strukturach ucha środkowego i wewnętrznego
nieprawidłowościa mineralizacji i metabolizmu tkanki kostnej z patologicznym wzrostem aktywności enzymów komórek
mezenchymalnych kapsuły błędnika;
2) uwarunkowana genetycznie; ryzyko odziedziczenia po rodzicach z klinicznie jawną otosklerozą jest rzędu 20%;
3) spośród chorych ze zmianami potwierdzonymi w badaniu histologicznym objawy kliniczne występują u około 10%;
4) niedosłuch przewodzeniowy występuje u około 80% chorych, mieszany: przewodzeniowy i sensoneuralny u około 15, a
odbiorczy u 5%;
5) nie stwierdza się jakichkolwiek odchyleń w badaniu otoskopowym.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 4, 5.
 2. 2, 3, 4, 5.
 3. 1, 3, 4.
 4. ...
 5. ...
Chora lat 56 zgłosiła się z powodu stopniowego narastania, od 10-12 miesięcy, dolegliwości: jednostronnego szumu usznego synchronicznego z tętnem, postępującego pogłębiania się niedosłuchu, uczucia pełności w chorym uchu. Objawom otologicznym towarzyszyła chrypka. W badaniu przedmiotowym stwierdzono podczas otoskopii żywo czerwoną ziarninę w kwadrantach dolnych, łatwo krwawiącą przy dotyku. Opisanemu przypadkowi najbardziej odpowiada rozpoznanie:
 1. przewlekłe zapalenie ucha środkowego z ziarniną.
 2. przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem.
 3. pourazowa perforacja błony bębenkowej z procesem naprawczym w formie bujania ziarniny.
 4. ...
 5. ...
Jakiemu wirusowi przypisuje się ważną rolę w etiopatogenezie otosklerozy:
 1. grypy.
 2. świnki.
 3. Epstein-Barr.
 4. ...
 5. ...
Typowe objawy dla zespołu Ramsay’-Hunta to:
1) pęcherzyki i zaczerwienie skóry małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego;
2) silny, neuralgiczny ból ucha i połowy głowy;
3) obwodowe porażenie nerwu twarzowego;
4) głuchota pozaślimakowa;
5) oczopląs i zaburzenia równowagi;
6) podwyższona ciepłota ciała.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 6.
 2. 1, 3, 5.
 3. 1, 2, 3, 6.
 4. ...
 5. ...
Które twierdzenia są prawdziwe:
1) objaw przetokowy to szczególna reakcja oczopląsowa wywołana oddziaływaniem na ucho wenętrzne bodźca mechanicznego w
postaci nadciśnienia lub podciśnienia w obrębie ucha środkowego;
2) warunkiem powstania objawu przetokowego jest jest obecność przetoki pomiędzy uchem środkowym a uchem wewnętrznym;
3) na objaw przetokowy składają się objawy obiektywne (oczopląs) i subiektywne (zawroty głowy);
4) jeżeli dolegliwości występujące przy klasycznym objawie przetokowym wyzwalane są przez dźwięk o znacznym natężeniu to
mówimy o efekcie Tulio;
5) efekt Tulio można uzyskać na uchu zupełnie głuchym;
6) efekt Tulio wystepuje w przypadkach kiły wrodzonej, choroby Pageta, po urazach kości skroniowej.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 3, 4.
 2. 1, 2, 3, 6.
 3. 1, 2, 6.
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych grup leków może powodować intensywne szumy uszne i najczęściej odwracalne upośledzenie słuchu:
 1. barbiturany.
 2. salicylany.
 3. trócykliczne antybiotyki glikopeptydowe.
 4. ...
 5. ...
Który uwarunkowany genetycznie zespół wad charakteryzuje przedstawiony obraz kliniczny: niedosłuch odbiorczy, bielactwo, różnobarwność tęczówek, przesunięcie w kierunku skroniowym kątów przyśrodkowych oczu i przerost łuków brwiowych ze zrośnięciem brwi:
 1. Waardenburga.
 2. Alporta i Hermanna.
 3. Fourmann-Fourmann.
 4. ...
 5. ...
Lokalizacja ślimakowa uszkodzeń słuchu nie występuje w:
 1. chorobie Meniera.
 2. pourazowym wstrząśnieniu błędnika.
 3. zmianach naczyniowych w zakresie tętnicy podstawnej.
 4. ...
 5. ...
Która z technik biologii molekularnej i cytogenetyki służy do wykrywania podwyższonej osobniczej wrażliwości na działanie kancerogenów:
 1. ocena niestabilności chromosomowej w teście bleomycynowym.
 2. ocena kariotypu u chorych z nowotworami głowy i szyi.
 3. fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) tkanki guza u chorych z nowotworami głowy i szyi.
 4. ...
 5. ...
Stapedotomia to zabieg operacyjny, który jest przeprowadzany w następującej jednostce chorobowej:
 1. chorobie Meniera.
 2. w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego z perforacją centralną.
 3. w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego z perforacją brzeżną.
 4. ...
 5. ...
Oczyszczanie śluzowo-rzęskowe zatok zachodzi dzięki komórkom:
 1. płaskim.
 2. nabłonka sześciennego.
 3. nabłonka węchowego.
 4. ...
 5. ...
Przyporządkuj zatoki przynosowe do miejsc ich naturalnego ujścia:
a) zatoka szczękowa;
b) komórki sitowe tylne;

1) przewód nosowy środkowy;
2) przedsionek nosa;
3) przewód nosowy górny;
4) przewód nosowy dolny.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. a1, b2.
 2. a2, b3.
 3. a1, b3.
 4. ...
 5. ...
Otoemisja akustyczna służy do badania czynności:
 1. nerwu ślimakowego.
 2. komórek słuchowych zewnętrznych.
 3. komórek słuchowych wewnętrznych.
 4. ...
 5. ...
Tomografia rezonansu magnetycznego nie pozwala zdiagnozować:
 1. powikłania wewnątrzczaszkowego.
 2. nowotworów zatok przynosowych,.
 3. złamań kości twarzo- i mózgoczaszki.
 4. ...
 5. ...
Podejrzenie płynotoku nosowego może być potwierdzone:
1) testem na obecność B-transferyny;
2) jednostronną obecnością ropnej wydzieliny;
3) badaniem radiologicznym - technikami obrazowania;
4) wzrostem ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego;
5) badaniem składników płynu wydostającego się z nosa.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 3.
 2. 1, 4, 5.
 3. tylko 1.
 4. ...
 5. ...
Krwawienia z nosa nie są spowodowane:
 1. chorobami krążenia.
 2. skazą krwotoczną.
 3. ozeną.
 4. ...
 5. ...
Jednostronny wytrzeszcz tętniący oraz krwawienie z nosa po urazie twarzoczaszki jest objawem uszkodzenia:
 1. tętnicy klinowo-podniebiennej.
 2. tętnicy szczękowej.
 3. syfonu tętnicy szyjnej wewnętrznej.
 4. ...
 5. ...
Samoistne krwawienia z nosa, niedrożność oraz bóle głowy u chłopców w okresie dojrzewania są spowodowane przez:
 1. angiofibroma juvenile.
 2. chondroma.
 3. rhabdomyosarcoma.
 4. ...
 5. ...
Ropień zatokopochodny zlokalizowany jest:
 1. w płacie skroniowym.
 2. w płacie czołowym.
 3. w płacie ciemieniowym.
 4. ...
 5. ...
Silne bóle głowy stopniowo narastające w okolicy czołowej z towarzyszącym wytrzeszczem gałki ocznej bez niedrożności nosa są spowodowane:
 1. olbrzymim kostniakiem zatoki czołowej.
 2. chorobą Pageta.
 3. zapaleniem zatoki czołowej.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij